Skip to main content
Uge 48, 2015

Mere end hver femte dansker har problemer med musklerne eller skelettet

Over en million voksne danskere lider af muskel- og skeletsygdomme såsom slidgigt eller diskusprolaps

Danskerne er et folkefærd plaget af lidelser i muskler og i skelettet. Omkring 1,2 mio. danskere lider af slidgigt, knogleskørhed, leddegigt, diskusprolaps eller andre rygsygdomme.

Det viser en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Instituttet har undersøgt, hvor mange voksne danskere over 16 år, der lider af de mest forekomne muskel- og skeletsygdomme.

Det er især slidgigt og rygsygdomme, der plager danskerne. I rapporten estimeres det, at cirka 300.000 mænd og 478.000 kvinder har slidgigt, mens 268.000 mænd og 254.000 kvinder har diskusprolaps eller en anden rygsygdom.

Samfundsproblem

Instituttet har også undersøgt, hvor mange, der har smerter i bevægeapparatet, det vil sige i knogler, muskler eller led. Af undersøgelsen fremgår det, at halvdelen af de, der lider af en muskel- og skeletsygdom, er meget generet af smerter.

"Det er kommet bag på os, hvor mange der har muskel- og skeletsygdomme. Det er et meget højt antal, og undersøgelsen viser, at muskel- og skeletlidelser er et omfattende og alvorligt problem, som ikke kun belaster den enkelte, men som også belaster samfundet i form af for eksempel hospitalsindlæggelser, sygefravær og tidlig pensionering," siger Teresa Holmberg, en af forskerne bag undersøgelsen.

Langvarigt sygefravær

Rapporten beskriver samtidig nogle af de forhold, der kan være forbundet med at have sygdomme eller smerter i kroppens muskler, knogler eller led, både i forhold til eksempelvis brug af sundhedsydelser og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Blandt andet fremgår det, hvor mange danskere med muskel- og skeletlidelser, der har langvarigt sygefravær, sammenlignet med de, der ikke har muskel- og skeletlidelser.

De, der er meget generet af smerter, har fem gange så høj risiko for langvarigt sygefravær - sammenlignet med de, der ikke har muskel- og skeletsmerter. Langvarigt sygefravær er mere end 25 sygedage inden for det seneste år.

Figur: Risiko for langvarigt sygefravær (mere end 25 dage inden for det seneste år) for mennesker med muskel- og skeletsmerter. Relativ risiko justeret for alder med 95 % sikkerhedsgrænser.

Rapporten benytter spørgeskemadata fra den nationale og repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2013, der omfatter 14.000 danskere, samt relevante nationale registre såsom Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret.

Rapporten er udarbejdet for Gigtforeningen.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 25.11.2015