Skip to main content

Muskel- og skeletlidelser i Danmark

26-12-2015

Rapporten belyser forekomsten af de største muskel- og skeletsygdomme (slidgigt, leddegigt, rygsygdom og knogleskørhed) og forekomsten af muskel- og skeletsmerter og -besvær i den voksne, danske befolkning (over 16 år). Endvidere undersøger den sammenhængen mellem muskel- og skeletlidelser og potentielle konsekvenser heraf, i form af sygehuskontakter, medicinforbrug, sygefravær, sygedagpenge og fleksjob. Endelig ses der på forekomsten af overvægt og fysisk inaktivitet blandt personer med muskel- og skeletlidelser.

Rapporten benytter spørgeskemadata fra den nationale, repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2013 samt relevante nationale registre, såsom Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret.

Rapporten er udarbejdet for Gigtforeningen og gennemført af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet,

 

Forfattere: Teresa Holmberg, Mikala Josefine Poulsen, Michael Davidsen