Skip to main content
Uge 48, 2011

Langt flere 16-20-årige rygere end ikke-rygere har prøvet hash og hårde stoffer

16-20-åriges brug af illegale stoffer

Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer – ofte i sammenhæng med et forbrug af cigaretter. En ny rapport viser, at andelen der har prøvet hash, er tre til fire gange større blandt rygere sammenlignet med ikke-rygere og andelen, der har prøvet hårde stoffer, er fem til seks gange større.

Rapporten, som kortlægger unge danskeres livsstil og sundhedsvaner, er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SIF, ved Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen. Data stammer fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2010 som er gennemført af SIF.

Figuren viser, at blandt 16-20-årige som ryger dagligt eller af og til, der oplyser knap tre ud af fire drenge, 72,5 %, og knap to ud af tre piger, 62,2 %, at dem har prøvet hash. Blandt drenge og piger, der aldrig har røget eller er eksrygere, er de tilsvarende andele 25,2 % og 15,5 %. Endvidere viser figuren, at andelen af unge, der nogensinde har prøvet et eller flere hårde stoffer, er markant større blandt rygere end blandt ikke-rygere. Hårde stoffer vil i dette tilfælde sige: kokain, amfetamin, ecstasy, heroin, LSD, psilocybinsvampe og andre lignende stoffer. I alt 21,9 % af drengene og 18,0 % af pigerne, der ryger, oplyser, at de har prøvet hårde stoffer. Blandt drenge og piger, der ikke ryger, er de tilsvarende andele 4,2 % og 2,8 %.

Andel, der nogensinde har prøvet illegale stoffer, blandt drenge og piger opdelt på rygevaner. Procent

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2010 er en tværsnitsundersøgelse, der som sådan kun kan påvise sammenhænge, men ikke fastslå årsagsrelationer. Undersøgelsen viser, at der er en meget klar sammenhæng mellem unges rygevaner og brug af illegale stoffer. Det betyder ikke nødvendigvis, at den ene sundhedsadfærd er årsag til den anden, men har man en usund livsstil på ét område, så er der også stor sandsynlighed for, at man har det på det andet område.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 30.11.2011