Skip to main content

National Sundhedsprofil Unge 2011

30-11-2011

Rapporten bygger på spørgeskemabesvarelser fra omkring 12.000 unge i alderen 16-20 år. Det er første gang at netop denne aldersgruppes sundhed belyses samlet. Undersøgelsen ser på de unges sundhed og adfærdsmønstre i forhold til kost, rygning, alkohol, motion, sociale relationer og illegale stoffer. Rapporten viser også sammenhængene mellem de forskellige faktorer. SIF har udarbejdet rapporten for Sundhedsstyrelsen.

Data om de 16-20-årige er indsamlet i forbindelse med den store befolkningsundersøgelse "Den nationale sundhedsprofil 2010 - Hvordan har du det ?" som er gennemført af Sundhedsstyrelsen sammen med Regionerne og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

  

Forfattere: Ola Ekholm og Knud Juel