Skip to main content
Uge 48, 2008

Erfaringer fra kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter

Rygestop

I 2007 og 2008 er der gennemført 12 kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter, som er medfinansieret af puljemidler som et led i den politiske behandling af Kræftplan II.

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har udarbejdet en rapport, der beskriver erfaringerne fra de 12 puljeprojekter. Erfaringsopsamlingen bygger bl.a. på interviews med de 12 projektlederne.

Erfaringsopsamlingen viser at:

  • Puljekommunernes indsats på tobaksområdet er større end i de øvrige kommuner i landet samtidig med, at rygestopraterne svarer til landsgennemsnittet. Det er således lykkedes projekterne at øge aktivitetsniveauet og samtidig holde kvaliteten.
  •  Projektlederne generelt har oplevet god politisk opbakning i kommunerne, selvom ikke alle har haft let ved at få sat tobak på dagsordenen og få midler til arbejdet.
  • Kommunesammenlægningerne har skabt vanskelige vilkår for fremdriften i flere af projekterne og har medført forsinkelser.
  • Indførelsen af rygeloven har lettet projekternes implementering, da det er blevet lettere at fremme røgfrie miljøer.
  • Projekterne har gjort en stor indsats for at rekruttere borgere til rygestopkurser. Projektlederne oplever, at de lettest tilgængelige målgrupper på nuværende tidspunkt er nået, og at udfordringen fremover bliver at nå de sværere målgrupper gennem målrettede rekrutteringsmetoder.
  • De praktiserende læger, i en række kommuner, ikke har henvist i ønsket grad til de kommunale rygestoptilbud, sandsynligvis fordi lægerne ikke har haft tilstrækkelig kendskab til tilbuddene.
  • Projekterne har søgt at forankre tobaksaktiviteterne udover puljeperioden ved at lave formelle aftaler med samarbejdspartnere, ved at integrere tobakken i andre projekter, ved at arbejde for at få tobakken højt prioriteret i sundhedspolitikken og ved at skabe ejerskab for projektet i egen og andre forvaltninger.
  • Formålet med erfaringsopsamlingen var at belyse de støttede projekters implementeringsproces med særligt fokus på organisering, forankring og samarbejdsrelationer. I rapporten indgår endvidere resultater fra Sund By Netværkets Benchmarkundersøgelse, 2007 og opgørelser fra Rygestopbasen.

Om Puljen

Regeringen etablerede i 2006 "Puljen til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter" på i alt 10 mio. kr. Formålet har været at styrke den kommunale tobaksforebyggende indsats ved at støtte kommunale projekter indenfor områderne fremme af rygestop, forebyggelse af rygestart samt fremme af røgfri miljøer. Sundhedsstyrelsen har organiseret udmøntningen og administreret puljen. Der er givet puljemidler til 12 projekter, hvoraf flere har omfattet flere kommuner. I alt er 31 kommuner involveret i projekterne.

Vil du l├Žse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 26.11.2008