Kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter

30-11-2008

Rapporten samler erfaringer vedrørende organisering, samarbejde og forankring fra de tolv projekter, der har modtaget puljemidler fra den statslige pulje til medfinansiering af kommunale rygestop- og tobaksforebyggelsesprojekter til projektperioden 2006 til 2008. Rapporten bygger dels på personlige interviews med alle projektledere samt fokusgruppeinterview med udvalgte tovholdere, dels på resultater fra Rygestopbasen samt Sund By Netværkets Benchmarkundersøgelse 2007.

 

Forfattere: Cueto HT, Bæk-Sørensen AS, Aarestrup AK

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies