Skip to main content
Ugens tal, uge 47

Overvægt er et udbredt problem blandt børn og unge

Hver femte 14-15-årig og hver syvende 6-7-årig har overvægt eller svær overvægt. Det er især børn af forældre med en kort uddannelse, der vejer for meget. Det viser en ny rapport med data fra næsten 300.000 danske børn og unge

For mange kilo på kroppen. Ny rapport viser, at mange børn og unge vejer for meget.

I alt har 19 procent af de 14-15-årige overvægt eller svær overvægt. Det gælder 14 procent af de 6-7-årige og 5 procent af de helt små på 6-10 måneder.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, der har udarbejdet rapporten. Den trækker på data fra i alt 288.295 børn og unge fra hele landet, der er blevet målt og vejet af sundhedsplejersker ved hjemmebesøg for de helt små og i skolen i forbindelse med indskolings- og udskolingsundersøgelsen.

”Vi finder desværre, at overvægt og svær overvægt generelt er et udbredt problem blandt børn og unge. Det er både stærkt bekymrende og kan påvirke de børn og unge, der har det,” siger professor Lau Caspar Thygesen, der har været med til at udarbejde rapporten.

Han peger på, at overvægt og svær overvægt både kan have psykiske og fysiske konsekvenser. Børn med overvægt oplever mobning, drillerier og lavt selvværd og har på længere sigt større risiko for at udvikle sygdomme i voksenlivet som blandt andet type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og flere former for kræft.

Det er WHO og International Obesity Task Force’s grænser, der definerer overvægt og svær overvægt, afhængig af barnets alder, højde og vægt.

Social ulighed i overvægt

Ud over at beskrive forekomsten af overvægt og svær overvægt er formålet med rapporten også at kortlægge, hvordan forekomsten fordeler sig på en række sociodemografiske faktorer.

Her viser rapporten, at det især er børn af forældre med en kort uddannelse, der har overvægt.

”Der er en markant social skævhed i forekomsten af overvægt. For eksempel har 32 procent af de 14-15-årige, hvor forældrenes højest fuldførte uddannelse er grundskole, overvægt eller svær overvægt. Det gælder 14 procent af de unge, hvor forældrene har en videregående uddannelse,” siger Lau Caspar Thygesen.

Blandt de 6-7-årige, hvor forældrenes højest fuldførte uddannelse er grundskole, har 23 procent overvægt eller svær overvægt. Den tilsvarende andel er 11 procent blandt børn, hvor forældrene har en videregående uddannelse.

Blandt de helt små, de 6-10-måneder gamle børn, har 7 procent overvægt eller svær overvægt, hvor forældrene har grundskole som højest fuldførte uddannelse. Det gælder 5 procent af børnene med forældre med en videregående uddannelse.

Vigtigt at forebygge

Lau Caspar Thygesen håber, at kommuner, regioner og staten vil bruge rapporten til at prioritere og planlægge forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.

”Overvægt er i høj grad konstant over et livsforløb. Det betyder, at børn, der lever med overvægt de første leveår og i barndommen, har en øget risiko for at leve med overvægt i ungdomsårene og voksenlivet. Det understreger vigtigheden af forebyggelse af overvægt i en tidlig alder,” siger han.

Lau Caspar Thygesen peger på, at der mangler viden om vægtudvikling blandt børn i 1- til 5-årsalderen.

”Den markant større ulighed, som vi ser blandt 6-7-årige i forhold til 6-10-måneder gamle børn, taler for, at vi også bør forske i dén aldersgruppe for at forstå, hvorfor uligheden stiger så meget i netop de her år,” siger Lau Caspar Thygesen.

Rapporten er finansieret af Novo Nordisk Fonden. Analyserne i rapporten er baseret på data fra Den Nationale Børnedatabase samt nationale registre fra Danmarks Statistik.

Kontakt:

Professor Lau Caspar Thygesen, tlf.: 6550 7771, e-mail: lct@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

 

Vil du vide mere?

Se rapport

Redaktionen afsluttet: 18.11.2020