Skip to main content

Overvægt og svær overvægt blandt danske børn og unge

18-11-2020
Formålet med rapporten Overvægt og svær overvægt blandt danske børn og unge – forekomst og sociodemografisk fordeling er at beskrive forekomsten af overvægt og svær overvægt blandt børn i 6- til 10-månedersalderen, børn i 6- til 7-årsalderen og unge i 14- til 15-årsalderen på nationalt, regionalt og kommunalt niveau i 2017-2020, herunder hvorledes forekomsten af overvægt og svær overvægt fordeler sig på en række sociodemografiske faktorer.

 

Rapportens resultater kan af såvel kommuner, regioner og staten anvendes til at følge den aktuelle forekomst af overvægt og svær overvægt blandt danske børn og unge. Denne viden er et vigtigt redskab i prioriteringen og planlægningen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på området både lokalt og nationalt. Resultaterne kan ydermere danne grobund for en systematisk monitorering af forekomsten af overvægt og svær overvægt blandt danske børn og unge.

 

Forfattere: Marie Borring Andersen, Anne Thorsted, Andrea Huber Jezek, Pernille Due, Thorkild I. A. Sørensen og Lau Caspar Thygesen. 

Undersøgelsen er finansieret af Novo Nordisk Fonden.