Skip to main content
Uge 47, 2018

Elever i folkeskolen tror fejlagtigt, at alle andre unge ryger

Konsekvensen kan være, at de selv begynder at ryge

Skoleelever i 7. klasse tror, at der er langt flere på årgangen, der ryger, end der rent faktisk er.

I en ny undersøgelse er elever i 7. klasse blevet spurgt om, hvor mange af deres jævnaldrende, der ryger. Over 40 procent af eleverne gættede forkert. De antog, at mellem 20 og 80 procent af de andre ryger.

Det rigtige svar er, at seks procent af de 13-årige ryger dagligt eller af og til.

Undersøgelsen er foretaget af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed og bygger på svar fra 1.700 elever fra skoler i hele landet.

”Det er rigtig mange, der har en forkert opfattelse af deres jævnaldrendes rygevaner. Det er uheldigt, fordi vi ved, at der er en meget større risiko for at begynde at ryge, hvis man tror, at alle andre gør det,” siger Lotus Sofie Bast, der forsker i unges rygning ved Statens Institut for Folkesundhed.

Lotus Sofie Bast peger på, at udviklingen for 13-åriges rygning faktisk over en årrække har været faldende, men nu ser ud til at være stagneret.

”Det er bekymrende, at de unge tilsyneladende ikke kender de rigtige tal. Men det kan skyldes, at rygning fylder så meget omkring dem. De ser lærere og forældre ryge, og de ser deres rollemodeller ryge på de sociale medier, og det betyder, at de får en opfattelse af, at alle ryger. Derfor er det vigtigt at forebygge men også at kommunikere de rigtige tal ud. De skal forstå, at ikke-rygning er normen, når man går i 7. klasse,” siger hun.

På ungdomsuddannelserne pulser de løs

Hvor andelen af 13-årige rygere tilsyneladende er stagneret, ser det anderledes ud blandt de ældre elever. På ungdomsuddannelserne, hvor eleverne er mellem 16-24 år, er andelen af dagligrygere steget fra 14 til 16 procent over de seneste fire år. Omkring hver anden elev ryger af og til.

”Vi oplever i øjeblikket en stigning blandt elever på ungdomsuddannelser, så derfor er det endnu mere vigtigt, at vi hjælper folkeskoleeleverne godt på vej, så de har sunde vaner, når de om nogle år starter på en ungdomsuddannelse,” siger Lotus Sofie Bast.

Undersøgelsens data er fra forskningsprojektet X:IT, der er en rygeforebyggende indsats i folkeskolen. I øjeblikket arbejder over 150 skoler landet over med X:IT, som foruden røgfri skoletid blandt andet arbejder med at opbygge elevernes sociale kompetencer og lærer dem at modstå presset for at ryge. 

X:IT er udviklet af Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt

Forsker Lotus Sofie Bast, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, e-mail: loni@niph.dk, tlf. 6550 7809 eller mobil 28558008. 

Vil du læse mere om X:IT?

Find projektet her

Vil du modtage nyheder om folkesundhed?

Tilmeld dig Ugens tal her

Redaktionen afsluttet: 21.11.2018