Skip to main content
Uge 47, 2012

Kærestevold blandt unge hænger ofte sammen med vold i barndomshjemmet

Vold blandt unge kærester

En stor del af de 16-24-årige kvinder og mænd, som selv udøver vold over for deres kæreste, har i barndommen oplevet vold mellem deres forældre, typisk vold mod moderen. Det viser en ny rapport om kærestevold i Danmark, som også ser på de unges holdning til volden.

Unge kan ofte have svært ved at se, hvornår de udsættes for kærestevold, og en del ser voldshandlingerne som en naturlig del af forholdet. Det skyldes blandt andet, at det for mange unge er nyt at skulle indgå i en kæresterelation. Kvinderne, der har oplevet kærestevold, fortæller, at de holder det for sig selv, fordi de har meget lidt eller ingen tidligere erfaringer med kærester, og derfor er usikre på, hvad der er normalt i et kæresteforhold. De unge mænd, der oplevet at få en lussing, opfatter ikke handlingerne som kærestevold, men ser det ofte som en form for konflikthåndtering.

Rapporten ”Kærestevold i Danmark” viser, at 6,5 % kvinder og 3,7 % mænd ud af alle 16-24-årige har været udsat for enten fysisk, psykisk eller seksuel relateret vold fra en kæreste det seneste år. Psykisk vold inkluderer f.eks. også at blive truet af en kæreste via sms.

Kun en lille andel af de unge mener, at det i særlige situationer kan være i orden at bruge vold. I tabellen ses det f.eks., at 3,6 % af de unge kvinder og 6 % af de unge mænd er enige i, at det er i orden at en kvinde slår sin kæreste, fordi vedkommende har været utro, mens tallene er lavere, hvis det er kvinden, der har været utro. Det ses også, at næsten ingen kvinder, mindre end 1 %, mener det er i orden at presse sin kæreste til sex, mens 2,3 % af mændene synes det er i orden.

Den procentvise fordeling af svar på holdninger til at slå/bruge vold over for en kæreste, fordelt på situationer og på 16-24-årige kvinder og mænd

De unge peger på, at problemstillingen kærestevold bør være en del af en obligatorisk seksualundervisning i folkeskolen og ungdomsuddannelser, og at skolelærere og andre voksne i kontakt med unge skal være bedre informeret om støttemuligheder for unge, som udsættes for kærestevold. Fx gennem Ligestillingsministeriets hjemmeside: www.ditforhold.dk

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 21.11.2012