Skip to main content

Kærestevold i Danmark

29-11-2012

- En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011.

Rapporten belyser ud fra en spørgeskemaundersøgelse i 2011 forekomsten og karakteren af fysisk, psykisk og seksuel vold i unges kæresteforhold og udsættelsen for vold generelt. Undersøgelsen er en opfølgning på en tilsvarende undersøgelse gennemført af instituttet i 2007 og publiceret i 2008. Resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen uddybes gennem en kvalitativ interviewundersøgelse blandt unge under uddannelse og påpeger, hvilke muligheder er er for forebyggelse af vold i unges parforhold.

 

Forfattere: Rikke Plauborg, Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Karin Helweg-Larsen