Skip to main content
Ugens tal, uge 46

Ældre med et stort forbrug af alkohol føler sig oftere stressede

Hver fjerde dansker på 65 år og derover, der drikker for meget, har et højt selvoplevet stressniveau. Det viser en ny rapport om drikkemønstre blandt de ældre generationer

Ud over at indtage for meget alkohol har ældre med et højt alkoholforbrug også andre udfordringer at kæmpe med. De føler sig oftere mere stressede end andre ældre med et lavere forbrug af alkohol.

Det viser en ny rapport, som er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen. Den trækker på data fra 51.000 mænd og kvinder i alderen 65 år og derover, der har svaret på spørgsmål om deres alkoholforbrug samt andre former for sundhedsadfærd, helbred og trivsel.

Rapporten har identificeret seks forskellige grupper af ældre i forhold til deres drikkemønstre, det vil sige hvor meget, hvornår og hvordan, de ældre drikker.

Det er gruppen ”storforbrugere med tegn på problematisk alkoholforbrug”, der har et højt oplevet stressniveau. Det er ældre, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse: 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande for mænd. Fællestræk er også, at de fleste i gruppen ønsker at drikke mindre, ligesom flere har følt skam over alkoholforbruget. Blandt mænd er halvdelen blevet opfordret af egen læge til at nedsætte alkoholforbruget.

”Det er en gruppe, hvor hver fjerde føler sig stresset. Til sammenligning gælder det én ud af syv blandt mænd og én ud af fem blandt kvinder med et lavt alkoholforbrug. Rapporten viser samtidig, at det er en gruppe, der generelt har dårligere trivsel og dårligere helbred, hvilket måske kan være med til at forklare oplevelsen af stress,siger postdoc Charlotte Amby Holst, en af hovedforfatterne bag rapporten.

Ældre, der ikke drikker, oplever også stress

Også ældre, der slet ikke drikker alkohol, oplever stress. Hver fjerde ældre mand og kvinde, som svarer, at de ikke har drukket alkohol inden for det seneste år, har et oplevet højt stressniveau. Det er også en gruppe med dårligere helbred og trivsel.

”Deres afholdenhed kan skyldes flere ting, som kan hænge sammen med deres stressniveau. De kan for eksempel lide af sygdom, tage medicin eller være ensomme. Alkohol er ofte noget, der indtages sammen med andre, og er man ensom, har man ingen at drikke med,” siger Charlotte Amby Holst.

Ældre med lavt alkoholforbrug har det bedst

De ældre, der har et lavt eller moderat forbrug af alkohol, er dem, der generelt har det bedst. De er de mindst stressede af de seks grupper, ligesom de generelt har en mere hensigtsmæssig sundhedsadfærd, et bedre helbred samt bedre trivsel.

”Vi ved fra anden forskning, at der ofte findes en U-formet sammenhæng mellem alkoholforbrug og visse sygdomme, som f.eks. hjertekarsygdom og diabetes. Det betyder, at den største forekomst ses blandt personer, som enten ikke drikker alkohol, eller som har et højt forbrug af alkohol, mens den laveste forekomst ses blandt personer med et lavt eller moderat forbrug af alkohol. Det er derfor ikke overraskende for os, at vi ser samme tendens blandt ældre i denne rapport,” siger Charlotte Amby Holst.

Hun understreger, at undersøgelsen ikke siger noget om, hvorvidt stress fører til et uhensigtsmæssigt drikkemønster, eller om det omvendte er gældende.

”Men den understreger dog, at der er en tydelig sammenhæng mellem ældres drikkemønster og stressniveau,” siger Charlotte Amby Holst

Seks grupper af ældre med forskellige drikkemønstre og andelen, der har et højt selvoplevet stressniveauKontakt:

Postdoc Charlotte Amby Holst, e-mail: clah@sdu.dk, tlf.: 6550 7729, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Vil du vide mere?

Se rapport

Redaktionen afsluttet: 11.11.2020