Skip to main content

ALKOHOL

11-11-2020
Denne rapport beskriver forbruget af alkohol i den ældre del af befolkningen. Derudover giver rapporten et nuanceret indblik i drikkemønstre ved at identificere grupper af ældre med forskellige typer af drikkemønstre og dernæst karakterisere disse grupper i forhold til en række indikatorer relateret til sundhedsadfærd, helbred og trivsel.

 

Rapporten tegner et billede af, at langt de fleste ældre har et lavt eller moderat alkoholforbrug. Disse ældre er i øvrigt karakteriseret ved generelt at have en bedre sundhedstilstand og højere trivsel, sammenlignet med ældre i de øvrige grupper af drikkemønstre. Der findes desuden en række mindre grupper bestående af ældre med varierende grader af et uhensigtsmæssigt drikkemønster. Disse ældre har en mere uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, højere sygelighed og lavere trivsel, sammenlignet med ældre der har et lavt eller moderat alkoholforbrug.

 

Grupperne giver et indblik i nuancerne, når det angår drikkemønstre blandt ældre. Rapporten kan således være med til at danne grundlag for det videre arbejde med rådgivning, inspiration samt forebyggelse og sundhedsfremme på alkoholområdet.

 

Rapporten bygger på data fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017, som er en landsdækkende spørgeskema-undersøgelse om sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt personer i Danmark på 16 år eller derover. Mere end 51.000 personer i alderen 65 år eller derover deltog i undersøgelsen.

 

Forfattere: Charlotte Amby Holst, Nina Kamstrup-Larsen og Janne Schurmann Tolstrup

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed.