Skip to main content
Ugens tal, uge 46

Kortuddannede har oftere flere kroniske sygdomme

Risikoen stiger, hvis man er vokset op med forældre, der også har en kort uddannelse

Der er stor social ulighed i hvem, der udvikler multisygdom, det vil sige flere kroniske sygdomme samtidigt.

Rapporten ”Risikofaktorer for multisygdom” viser, at kortuddannede i alderen 45-67 år har omkring fire gange højere risiko for at have flere fysiske og psykiske kroniske sygdomme samtidigt sammenlignet med personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Kort uddannelse er her definereret som grundskolen som højest fuldførte uddannelsesniveau.

Rapporten udkom fra Statens Institut for Folkesundhed i sidste uge og vakte opmærksomhed i medierne med ét af fundene i rapporten, nemlig at svær overvægt øger risikoen markant for at udvikle multisygdom.

Fulgt 300.000 danskere

Forskerne bag rapporten har fulgt omkring 300.000 danskere på 16 år og derover i perioden 2010 til 2018 og undersøgt, hvad udvalgte livsstilsrelaterede risikofaktorer og uddannelsesniveau betyder for risikoen for at udvikle multisygdom.

Her viser det sig, at længden på éns uddannelse en betydelig rolle for risikoen - og ikke nok med det. Rapporten viser samtidig, at éns forældres uddannelsesniveau også har betydning for éns risiko for at udvikle multisygdom som voksen, fortæller projektleder på rapporten, Stine Schramm fra Statens Institut for Folkesundhed:

"Personer, der vokser op med kortuddannede forældre, er i lidt højere grad disponeret for at udvikle multisygdom uafhængigt af, hvilken uddannelsesniveau de selv opnår som voksne. De har omkring 10 procent forhøjet risiko for at have diabetes, hjertesygdomme, forhøjet blodtryk og kolesterol samtidigt i forhold til personer, hvis forældre ikke er kortuddannede,” siger hun.

Stine Schramm understreger, at det dog stadig er éns eget uddannelsesniveau, der er det mest udslagsgivende i forhold til risikoen for multisygdom. 

Rapporten er udarbejdet for Danske Regioner. Den tager udgangspunkt i personer, som var inviteret til at deltage i Den Nationale Sundhedsprofil 2010 samt i nationale registre.

Kontakt

Postdoc Stine Schramm, tlf.: 6550 7737, e-mail: stis@si-folkesundhed.dk. Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Se rapporten

Redaktionen afsluttet: 13.11.2019