Skip to main content

Risikofaktorer for multisygdom

06-11-2019

Multisygdom er en af de største udfordringer for sundhedsvæsenet – organisatorisk, behandlingsmæssigt og økonomisk. For det enkelte menneske kan dét at leve med flere kroniske sygdomme betyde, at sygdommene hæmmer muligheden for at leve det ønskede liv. Det kan have stor betydning for den enkeltes livskvalitet.

 

Forfattere: Sanne Pagh Møller, Caroline Klint Johannesen, Janne Schurmann Tolstrup, Bjarne Laursen, Stine Schramm