Skip to main content
Uge 46, 2010

Høj og ensartet kvalitet i behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom

Behandling af hjertesygdom

I dag offentliggøres de seneste resultater fra Dansk Hjerteregister, DHR. Samlet viser resultaterne, at kardiologiske og hjertekirurgiske indgreb i Danmark er af høj og ensartet kvalitet.

Iskæmisk hjertesygdom er en af de hyppigste årsager til død og hospitalsindlæggelse i Danmark, og mere end 200.000 danskere skønnes at leve med iskæmisk hjertesygdom. Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer og bypassoperation indgår som en væsentlig del af sygdomsbehandlingen. Indgrebene udføres for at bedre livskvaliteten og livslængden, men kan i den akutte fase medføre det modsatte.

Dansk Hjerteregister er en landsdækkende klinisk database, som følger behandlingsindsatsen af ballonudvidelser og bypassoperationer. Registeret monitorerer behandlingskvaliteten på landets kardiologiske og kirurgiske afdelinger.

Ballonudvidelser og bypassoperationer

Der er gennemført 9.462 ballonudvidelser og 2.111 bypassoperationer i 2009. For ballonudvidelser har aktivitetsniveauet stabiliseret sig omkring 320 pr. 100.000 mænd og 105 pr. 100.000 kvinder. Aktivitetsniveauet for bypassoperation er over de seneste fem år faldet blandt mænd til 80 pr. 100.000, mens aktivitetsniveauet har ligget stabilt omkring 20 pr. 100.000 kvinder i samme periode.

DHRs bestyrelse har på baggrund af eksisterende viden opsat en række standarder for god kvalitet af behandlingen, herunder risiko for død efter indgrebene. Dødelighed efter operative indgreb er i høj grad afhængig af grundsygdommens sværhedsgrad og anden sygelighed hos patienten. Dødelighed er derfor opgjort i forhold til indikation og risikofaktorer. Tabellen viser de fastlagte standarder og 1-års-dødeligheden for ballonudvidelse og bypassoperationer. For patienter med blodprop i hjertet har bestyrelsen fastlagt at 1-års-dødeligheden efter ballonudvidelse bør ligge under 12 %; opgørelser fra registeret viser, at dødeligheden er 10 %. Tilsvarende ses at dødeligheden indenfor de øvrige områder ligger indenfor standarden. Når resultaterne opgøres på centre ligger alle inden for de fastlagte standarder.

* EuroSCORE inddeler patienterne i forhold til deres præoperative risiko for alvorlig komplikation eller død ud fra en række prognostiske faktorer herunder alder, køn, sygdommens sværhedsgrad og anden betydende sygelighed.

Se DHR Årsberetning 2009: link

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 17.11.2010