Skip to main content

Dansk Hjerteregister

30-11-2010

Dansk Hjerteregister er en klinisk kvalitetsdatabase, som indsamler data fra hjertecentre og satellitter om alle patienter i Danmark henvist til koronar diagnostik samt invasiv kardiologisk hjertekirurgisk behandling.

Årsberetning 2009 viser, at resultaterne fra alle centre generelt er tilfredsstillende og at behandlingen med ballonudvidelser og hjerteoperationer er af høj og ensartet kvalitet. Som noget nyt indeholder årsberetningen anvendelse af de af bestyrelsen godkendte standarder for kvalitetsindikatorerne. Desuden er det forsøgt at gøre årsberetningen lettere tilgængelig for en bredere målgruppe med mere forklarende tekst og vurderinger af de viste resultater.

 

Forfattere: Kirsten Hanehøj, Lene von Kappelgaard, Michael Davidsen, Ann-Dorthe Zwisler