Skip to main content
Uge 45, 2016

Gymnasieelever er blevet mere kede af det og mere nervøse

Markant flere gymnasieelever trives dårligere, og flere har mentale problemer set i forhold til 1997

I løbet af de seneste 15-20 år er der blevet væsentligt flere unge i gymnasiet, der trives dårligt mentalt, og som er nedtrykte, kede af det, deprimerede eller nervøse.

Det fremgår af en analyse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Analysen viser, at hvor der i 1997 var cirka 12 procent af alle gymnasieelever, der inden for de seneste 14 dage havde følt sig ængstelig, nervøs, urolig eller plaget af angst, var den andel i 2013 steget til 23 procent.

Samtidig svarede næsten 23 procent af alle landets gymnasielever i 1997, at de inden for de seneste 14 dage havde følte sig nedtrykt, deprimeret eller ulykkelig. Den andel var i 2013 oppe på 35 procent.

”Der bliver talt meget om unges mentale sundhed, og der er indikationer på, at flere unge har psykiske symptomer end før i tiden, men der har ikke været mange tal, der faktuelt har kunnet dokumentere udviklingen. Nu kan vi så med vores analyse konstatere, at flere elever på gymnasier og HF rent faktisk har fået det værre. Det er næsten en tredjedel af alle landets gymnasieelever, der fortæller, at de er kede af det eller plaget af nervøsitet, uro og angst,” siger Janne S. Tolstrup, professor ved Statens Institut for Folkesundhed.

Figuren viser udviklingen fra 1997 til 2013.

Flere psykiske symptomer

En anden stor landsdækkende undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, Ungdomsprofilen fra 2014, bekræfter udviklingen.
Ungdomsprofilen er seneste viden omkring de unges trivsel og mentale tilstand. I undersøgelsen blev flere end 71.000 gymnasie- og HF-elever spurgt til, hvordan de har det. Spørgsmålene var ikke formuleret på samme måde i de to forudgående undersøgelser, og svarene er derfor ikke direkte sammenlignelige. Alligevel viser tal fra Ungdomsprofilen 2014 et tydeligt billede af, at mange unge ikke har det godt mentalt.

I Ungdomsprofilen 2014 svarer 30 procent af de unge, at de næsten hver dag, mere end en gang om ugen eller næsten hver uge har været kede at det, 45 procent angiver at være irritable eller i dårligt humør, og 31 procent svarer, at de har været nervøse.

I alt går cirka 107.000 unge i gymnasiet eller på HF.

”Det er bekymrende, at flere unge i dag trives dårligt. Vi ved ikke, hvad der er sket, og hvorfor udviklingen er gået den forkerte vej. Vi kan kun konstatere, at der altså er dokumentation for, at flere unge oplever at have psykiske symptomer end tidligere,” siger Janne S. Tolstrup.

Vil du læse mere?

Tallene stammer fra tre forskellige kilder, heriblandt Ungdomsprofilen 2014

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 09.11.2016