Skip to main content
Uge 45, 2014

Mange store skolepiger springer morgenmaden over

Omkring hver fjerde skolepige på 15 år spiser ikke morgenmad regelmæssigt

Rigtig mange store børn spiser ikke morgenmad hver dag. Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser, at 16 procent af alle skoleelever i aldersgruppen 11-15 år springer morgenmaden over mindst tre hverdage om ugen.

Det er især de store piger, der ikke spiser morgenmad. Næsten hver fjerde 15-årig pige springer ofte morgenmåltidet over. Blandt de 13-årige er det omkring hver femte, der ikke altid får morgenmad, inden skoledagen begynder.

4490 børn medvirker

De nye tal stammer fra den endnu ikke offentliggjorte rapport, Skolebørnsundersøgelsen 2014. Til undersøgelsen har 4490 skoleelever - fra 5., 7. og 9. klassetrin på et tilfældigt udsnit af landets skoler - svaret på spørgsmål om deres morgenmadsvaner.

Figuren nedenunder viser, hvor mange drenge og piger, der mindst tre hverdage om ugen springer morgenmaden over.

Figur 1. Procent, som springer morgenmaden over mindst tre hverdage om ugen

Sociale forskelle

Udover køns- og aldersforskelle viser tal fra Skolebørnsundersøgelsen, at der er sociale forskelle i andelen af elever, som har uregelmæssige morgenmadsvaner.

Især børn af forældre fra lavere socialgrupper springer ofte morgenmaden over. For eksempel er det 34 procent af de 15-årige piger fra familier fra lavere socialgrupper, der ofte springer morgenmaden over.

I Figur 2 er eleverne inddelt efter forældrenes socialgruppe baseret på forældrenes erhverv. Figuren viser, hvor mange procent af eleverne fra de forskellige socialgrupper, som springer morgenmaden over mindst tre hverdage om ugen.

Andelen af elever, der ofte springer morgenmaden over, er højere, jo lavere socialgruppe.

Figur 2. Andel, der springer morgenmaden over mindst tre hverdage om ugen, fordelt på familiens socialgruppe

Væsentlige konsekvenser

Undersøgelser viser, at der kan være flere sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med at springe morgenmaden over. Børn og unge, som ofte springer morgenmaden over, spiser gennemsnitligt set mere usundt og er i højere grad overvægtige.

Desuden er der studier, der indikerer, at manglende morgenmad påvirker børns opmærksomhed og hukommelse negativt.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 05.11.2014