Skip to main content
Uge 45, 2012

Omfanget og karakteren af partnervold afdækkes i ny rapport

Vold i nære relationer

Blandt 16-74-årige kvinder angiver 1,4 %, at de inden for et år har været udsat for fysisk vold fra partneren. Det svarer til omkring 26.000. Omkring halvdelen af kvinderne har været udsat for vold en enkelt gang i løbet af det seneste år. Over halvdelen af kvinder, som udsættes for fysisk vold af partneren, bliver f.eks. rusket, revet elle slået med flad hånd, hvilket defineres som mildere fysisk vold.

Omkring 10.000 har været udsat for grovere vold gentagne gange, dvs. spark, knytnæveslag, kast med genstande, brug af våben og kvælertag. Ca. 1.800, (1 promille), kontakter årligt en skadestue pga. voldsudsættelse i bolig. Men kun 450 kvinder politianmeldte i 2010 voldsudsættelse fra samboende mand, svarende til 0,3 pr. 1000 kvinder i alderen 16-74 år.

Resultaterne er fra rapporten ”Vold i nære relationer” om omfanget, karakteren, udviklingen og indsatserne mod vold, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU har udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

SIF spurgte i 2010 et repræsentativt udsnit af kvinder, om de er udsat for fysisk vold fra en nuværende eller tidligere partner. Foruden selvrapporterede data fra spørgeskemaundersøgelser indgår registerdata for at belyse de mange forskellige aspekter af volden.

Figuren viser et skøn over det samlede antal kvinder udsat for partnervold i 2010, og viser forholdet mellem ’mørketallet’, dvs. kvinder der hverken kontakter politi, skadestuer eller kvindekrisecentre, i forhold til antallet af voldsudsatte kvinder, som har kontakt med politi, skadestuer og/eller krisecentre.

Antal kvinder som har været udsat for partnervold i 2010 jf.spørgeskemaundersøgelse, SUSY, politianmeldelser, sygehuskontakt og krisecentre

Siden år 2000 er der gjort en aktiv indsats for at bekæmpe partnervold mod kvinder i Danmark. Indsatsen har omfattet særlige tilbud til voldsramte kvinder, kompetenceudvikling inden for relevante professioner, særlige programmer for voldsudøvende mænd og ikke mindst offentlige kampagner. Budskabet har været og er, at vold i nære relationer ikke kan tolereres og at partnervold ikke er et privat og tabubelagt problem.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 07.11.2012