Skip to main content

Vold i nære relationer

18-11-2012

I lighed med tidligere rapporter om partnervold i 2004 og 2007 præsenteres status i forhold til de syv indikatorer, der blev vedtaget under det danske EU-formandskab i 2002. Indikatorerne beskriver samlet den aktuelle forekomst af partnervold blandt mænd og kvinder i Danmark, udviklingen i de seneste ti år og den lange række af forebyggelsesinitiativer, der er gennemført og/eller igangsat. I beskrivelsen af voldens forekomst og karakter indgår resultater af befolkningsundersøgelser og registerdata, der tillige er sammenkoblet med Danmarks Statistiks registre. Databearbejdning og de følgende analyser er foretaget af sociolog Rikke Plauborg og cand.scient. Mia Sadowa Vedtofte. Speciallæge Karin Helweg-Larsen er som projektleder ansvarlig for sammenskrivningen af resultaterne og redigering af rapporten.

Rapporten er udgivet i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af vold i nære relationer har bidraget til rapportens beskrivelse af støtten til voldsofre, tilbuddene til voldsudøvere, træning af professionelle og de statslige initiativer. 

Rapporten kan downloades her på siden.  Den trykte udgave er udsolgt.

 

Forfatter: Karin Helweg-Larsen