Skip to main content
Uge 44, 2015

Ny bog om mental sundhedsfremme

Vi har brug for at gå nye veje, hvis stress, depression og angst skal bekæmpes – lyder det i en ny bog

Vi er blevet en nation, hvor alt for mange har det skidt, og hvor flere og flere af os bukker under for stress, depression og angst. Og skal den udvikling vendes, er vi nødt til at gøre noget andet end det, vi plejer. Vi har brug for et nyt perspektiv på mental sundhed og sundhedsfremme.

Sådan lyder det i forordet til en ny bog, der er skrevet af forskerne Vibeke Koushede og Line Nielsen fra Statens Institut for Folkesundhed.

Bogens titel er ”For mental sundhed – et nyt perspektiv”. Den udkommer i dag på Statens Institut for Folkesundheds eget forlag og henvender sig blandt andet til sundhedsprofessionelle, fagfolk og andre, der arbejder med mental sundhedsfremme.

”I Danmark har vi meget fokus på at behandle sygdomme og på at forsøge at forebygge psykiske lidelser som stress, depression og angst. Men vi har til gengæld ikke meget fokus på hvad, der får os til at blomstre som mennesker, og som gør os robuste og livsduelige. Et vigtigt budskab i bogen er derfor, at vi har brug for at gå nye veje og tænke mental sundhed anderledes og mere holistisk. Vi skal ikke kun fokusere på dét, der gør os syge, men også dét, der gør os mentalt sunde,” siger seniorforsker Vibeke Koushede.

Hun forsker til daglig i mental sundhedsfremme, der er et forholdsvis nyt forskningsemne på Statens Institut for Folkesundhed.

Forskningsbaserede forslag

Bogen giver først og fremmest en introduktion til begreber, teorier og mekanismer, der kan danne grundlag for et nyt perspektiv på mental sundhed og sundhedsfremme.

Dernæst præsenterer den en række forskningsbaserede forslag til, hvad eksempelvis kommuner, foreninger og institutioner kan gøre for at fremme danskernes mentale sundhed. For ifølge bogens forfattere er mental sundhedsfremme ikke kun den enkeltes ansvar. Der er mange aktører, der skal løfte opgaven.

”Vi skal som samfund skabe de rigtige rammer for, at vi holder os mentalt sunde, og vi skal tænke alle rammer med fra skoler, foreninger, kommuner til arbejdspladser. For trives man eksempelvis ikke på sin arbejdsplads, og har man et usundt arbejdsmiljø, vil det smitte af i andre sammenhænge og påvirke ens mentale og måske også fysiske sundhed,” siger Vibeke Koushede.

Social aktiv

Der er også konkrete forslag til, hvad man selv kan gøre for at fremme sin egen mentale sundhed. Forslagene er hentet i Australien, hvor man er meget længere fremme med forskning i mental sundhed end i Danmark.

I bogen er rådene tilpasset en dansk kontekst og går blandt andet på, at man skal være social aktiv, engagere sig i forskellige grupper og gøre noget meningsfuldt i samvær med andre.

Bogen kan gratis downloades via linket i kildehenvisningen.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 28.10.2015