Skip to main content

For mental sundhed

22-12-2015

Eksperter har i årevis peget på det nødvendige i at prioritere og investere i mental sundhed. Alt for mange danskere bliver ramt af stress, angst eller depression, og allerede i år 2020 forventes psykiske lidelser at udgøre den største sygdomsbyrde på verdensplan.

Denne bog argumenterer for, hvorfor mental sundhedsfremme er den rigtige vej at gå, og kommer samtidig med et forskningsbaseret bud på, hvordan man konkret kan arbejde med mental sundhedsfremme på individ- og samfundsniveau.

Bogen er delt i to dele. I første del, For mental sundhed - et nyt perspektiv, skrevet af Vibeke Koushede, gives en introduktion til begreberne sundhed, salutogenese, sundhedsfremme, mental sundhed og mental sundhedsfremme.

Bogens anden del, ABC for mental sundhed - fra retorik til handling, skrevet af Line Nielsen og Vibeke Koushede, er en uddybende eksemplificering af, hvordan man i praksis kan arbejde med mental sundhedsfremme.

 

Forfattere: Vibeke Koushede

 

Bogen kan købes i tryk form ved at skrive til sif@si-folkesundhed.dk og angive navn, adresse, postnummer, mail samt virksomhedsnavn og EAN, hvis dette haves. Pris: 200 kr. + ekspedition.