Skip to main content
Uge 43, 2016

Undervægt: 2,4 procent af alle spædbørn vejer for lidt, og der er stor forskel på, hvilken kommune de bor i

Flest undervægtige spædbørn i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Ishøj – færrest i Frederikssund, Hillerød, Rudersdal og Tårnby

Mange danske børn vejer for meget, og der er generelt meget fokus på at bekæmpe overvægt. Men der er også børn, der vejer for lidt, og som er decideret undervægtige. En ny undersøgelse viser, at 2, 4 procent af alle spædbørn mellem seks og ti måneder er undervægtige.

Det er Databasen Børns Sundhed, der står bag undersøgelsen. Databasen er et samarbejde mellem sundhedsplejerskerne i 32 kommuner og Statens Institut for Folkesundhed. SDU. Undersøgelsen omfatter 16.392 spædbørn, der er blevet mål og vejet af sundhedsplejerskerne.

Undervægt hos spædbørn defineres her som en betydelig afvigelse fra den gennemsnitlige vægt for spædbørn i samme alder.

”Undervægt er kun sjældent tegn på sygdom, og de fleste undervægtige udvikler sig sundt og godt. Men undervægt kan også være tegn på manglende trivsel, og derfor er det vigtigt at følge vægten og rådgive forældrene blandt andet om mad og måltider,” siger Bjørn Holstein, børnesundhedsforsker på Statens Institut for Folkesundhed.

Forskel mellem kommuner

Der er stor forskel på forekomsten af undervægt fra kommune til kommune. Der er for eksempel mere end 4,5 procent undervægtige spædbørn i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Ishøj, mens der i Frederikssund, Hillerød, Rudersdal og Tårnby er mellem 0 og 1 procent undervægtige spædbørn.

”Man ved ikke, hvorfor der er så stor forskel. Det kan være tilfældige variationer, eller det kan være, at sundhedsplejersker og læger i nogle dele af landet gør en særlig indsats over for undervægtige børn,” siger Bjørn Holstein.

Det er svært at se med det blotte øje, om et spædbarn er undervægtigt. Man er derfor nødt til at se barnets vægtudvikling over et stykke tid for at kunne afgøre, om væksten er stagneret.

Figuren viser forekomsten af undervægt i seks til ti måneders alderen. Data om undervægt kan opgøres på mange måder. Her benyttes de principper, der anbefales af World Health Organization (WHO).

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 26.10.2016