Skip to main content

Amning

12-12-2016

En af sundhedsplejens kerneopgaver er at fremme interessen for og viden om amning samt at understøtte amning af nyfødte. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ammes fuldt, til de er omkring seks måneder. Delvis amning anbefales indtil, at barnet er 12 måneder eller ældre. Men ikke alle familier følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det er vigtigt at få indsigt i de forhold, som har indflydelse på amning. Det er grunden til, at Databasen Børns Sundhed har valgt amning som tema for denne rapport.

Rapporten er baseret på sundhedsplejerskers journaldata om 18.687 børn født i 2014.

 

Forfattere: Anette Johansen, Camilla Krogh, Sofie Weber Pant, Bjørn E. Holstein