Skip to main content
Uge 43, 2015

Gymnasieelever har høje forventninger til alkohol

De fleste gymnasieelever forventer at få selvtilliden stivet af, når de drikker

Landets gymnasieelever har høje forventninger til, hvad alkohol kan gøre for humøret og selvtilliden.

Det viser undersøgelsen Ungdomsprofilen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Her angiver 84 procent af gymnasieeleverne, at de både får det sjovere og bliver gladere, når de drikker alkohol, mens et næsten lige så stort antal angiver, at alkohol gør dem mere udadvendte.

"Danske gymnasieelever har et højt alkoholforbrug. I gennemsnit ligger pigerne på 9,2 genstande om ugen og drengene på 12,9 genstande, og en forklaring er måske, at de unge har nogle meget positive forventninger til, hvad der sker, når de drikker," siger Janne Tolstrup, professor ved Statens Institut for Folkesundhed.

Glemmer problemer

Ud over at de unge forventer, at alkoholen gør dem gladere og mere udadvendte, mener en stor del, at de glemmer deres problemer og bliver mere selvsikre.

Figuren viser, hvor mange procent af gymnasieeleverne, der har svaret bekræftende til forskellige positive forventninger til, hvad der sker, når de drikker.

Ungdomsprofilen er en netop afsluttet spørgeskemaundersøgelse foretaget på gymnasier og erhvervsskoler. I alt deltog 75.096 unge i alderen 15-25 år (70.546 gymnasieelever inklusive HF) og 4.550 erhvervsskoleelever).

Formålet med Ungdomsprofilen er at tilvejebringe et nuanceret billede af sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt danske unge.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 21.10.2015