Skip to main content
Uge 43, 2009

Indsatser der kan fremme sund kost og fysisk aktivitet

Kommunale sundhedsindsatser

Usund kost og fysisk inaktivitet er væsentlige risikofaktorer for sygdom. Derfor er viden om effektive indsatser, der kan fremme sund kost og fysisk aktivitet af stor betydning for kommunerne, der har en helt central rolle i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har gennemgået den danske og internationale litteratur for at identificere indsatser, der virker, og vurderet indsatsernes anvendelighed for danske kommuner i samarbejde med en arbejdsgruppe i Sund By Netværket. Resultatet offentliggøres nu i publikationen "12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet - den gode kommunale model".

Anbefalinger for fire målgrupper

Publikationen indeholder 12 anbefalinger baseret på indsatser, der har vist effekt. Der er tre anbefalinger for hver af følgende målgrupper: børn i førskolealderen, skolebørn og unge, voksne og ældre. Gennemgangen af litteraturen viser, at især indsatser, hvor man ændrer rammerne for borgernes liv, har en effekt. Kommunerne kan derfor med fordel gøre brug af de arenaer, hvor de i forvejen møder borgerne i hverdagen; eksempelvis i børneinstitutioner og skoler og på de kommunale arbejdspladser. Der bør gennemføres indsatser relateret til både information, færdigheder samt omgivelser og tilgængelighed. Udover en beskrivelse af litteraturgennemgangen, eksempler og anbefalingerne, oplyser publikationen også om, hvor man kan finde mere information.

Vil du l├Žse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 21.10.2009