Skip to main content

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet – den gode kommunale model

16-12-2009

"12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet – den gode kommunale model. Anbefalinger på baggrund af litteraturen og lokale erfaringer", er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet for Sund By Netværket.

Publikationen præsenterer 12 anbefalinger, som er baseret på en gennemgang af litteraturen om afprøvede indsatser målrettet børn i førskolealderen, børn og unge, voksne og raske ældre med udgangspunkt i relevante forebyggelsesmiljøer: daginstitutioner, folkeskoler, arbejdspladsen og ældre borgeres eget hjem.

Rapporten giver desuden gode eksempler på forebyggende indsatser i danske kommuner samt henvisninger til mere information. Den er et anvendeligt værktøj for politikere og praktikere i planlægning og arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i deres lokalområder.

Rapporten kan downloades som pdf her på siden. Trykte eksemplarer distribueres via www.sund-by-net.dk

 

Forfattere: Pedersen CH, Norman K, Christensen S, Skov LR og Curtis T