Skip to main content
Ugens tal, uge 41

Tre enkle budskaber gør det nemt at arbejde med mental sundhed

Nyt studie viser, at tre simple budskaber har gjort det lettere for kommuner og organisationer at forstå, hvad mental sundhed er – og hvordan de kan lave aktiviteter, der fremmer den mentale sundhed.

Hvad er mental sundhedsfremme? Hvordan kan man nemt fortælle andre, hvad det går ud på? Og hvad kan man som kommune eller organisation helt konkret gøre, hvis man gerne vil fremme borgernes eller medlemmernes mentale sundhed?

Spørgsmålene kan være mange, når det handler om mental sundhed, men tre enkle budskaber har gjort en lang række kommuner og organisationer klogere. De tre budskaber - ”gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt” - stammer fra den forskningsbaserede indsats ABC for mental sundhed.

Formålet med ABC for mental sundhed er at fremme befolkningens mentale sundhed ved at oplyse om, hvad mental sundhed er, og skabe rammer og betingelser, der gør det lettere for den enkelte at engagere sig i aktiviteter, der fremmer den mentale sundhed.       

Det er forskere ved Statens Institut for Folkesundhed, som driver projektet, der i løbet af de seneste fire år er vokset til at omfatte 47 samarbejdspartnere rundt om i landet, heriblandt kommuner, NGO’er, foreninger og organisationer.

Forskningsbaserede budskaber

Nu har forskerne i ABC for mental sundhed evalueret projektet og blandt andet spurgt deres samarbejdspartnere, hvad de har fået ud af at være med ombord, og om det er blevet lettere for dem at arbejde med mental sundhedsfremme.  

Studiet er netop publiceret i tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health.

”Mental sundhedsfremme kan være et abstrakt og lidt fluffy begreb, men studiet viser, at de tre budskaber gør det nemmere for samarbejdspartnerne at forstå, hvad de kan gøre for at fremme mental sundhed i deres kommune eller organisation. De synes også, at budskaberne er nemme at formidle, fordi de er enkle og lette at huske, fordi det handler om at skabe eller deltage i aktiviteter, hvor man er aktiv, gør noget sammen med andre og gør noget, der opleves meningsfuldt,” siger ph.d.-studerende Carsten Hinrichsen, der er studiets hovedforfatter.

Han tilføjer, at en del af samarbejdspartnerne allerede arbejdede med mental sundhed, inden de blev en del af ABC for mental sundhed, men at mange syntes, at det kunne være komplekst at italesætte eller forklare til andre.

”Mange oplever nu, at de har fået en større forståelse for, hvad mental sundhedsfremme er, eller er blevet bekræftet i, at mange af deres igangværende aktiviteter er i den rigtige retning. Med ABC for mental sundhed har de fået en arbejdsramme, som de kan bruge til at give de allerede igangværende indsatser et eftersyn og eventuelt justere disse ved for eksempel at få endnu mere fokus på at styrke fællesskabet. Det kan være at arbejde på den måde, man byder nye medlemmer velkomne for at sikre, at de bliver en del af fællesskabet”, siger Carsten Hinrichsen.

Studiet viser, at det også betyder noget for samarbejdspartnerne, at budskaberne er forskningsbaserede. Det giver legitimitet og en vis tyngde, når der sættes initiativer i gang – og viser, at det ikke bare er noget, de selv har fundet på.

Flere initiativer

Ifølge studiet oplever størstedelen af samarbejdspartnerne også, at de har fået en fælles forståelse og et fælles sprog, som de bruger i deres organisation til at sætte mental sundhed højere på dagsordenen. Desuden har de fået viden til at udvikle og implementere konkrete initiativer.

For eksempel fortæller over halvdelen af partnerne, 57 procent, at de har skabt initiativer, som de ellers ikke ville have skabt, hvis ikke de var en del af ABC for mental sundhed – såsom fælleskøkkener, gåture og fællesskabs-stafetter.

Tager lang tid

Studiet peger dog også på udfordringer. Det kan være udfordrende at forankre mentalt sundhedsfremmende initiativer, og det kan tage lang tid før, man kan se resultaterne i form af øget mental sundhed. Dette kan kollidere med utålmodige ledelser eller kommunalpolitikere, der ønsker hurtige resultater.

”Man kan godt lave enkeltstående events eller kortvarige indsatser, men hvis vi virkelig vil gøre os forhåbninger om at fremme danskernes sundhed, er det vigtigt at have det lange lys på,” siger Carsten Hinrichsen.

Studiet er baseret på survey- og interviewdata fra en procesevaluering, som er gennemført fra 2016 til 2020.

Kontakt:

Ph.d.-studerende Carsten Hinrichsen, tlf.: 6550 7837, e-mail: cahi@sdu.dk, eller post doc og projektchef for ABC for mental sundhed Charlotte Bjerre Meilstrup, tlf.: 6550 7849, e-mail: chme@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du læse mere?

Artikel

Vil du vide mere?

ABC for mental sundhed

Redaktionen afsluttet: 07.10.2020