Skip to main content

ABC for mental sundhed

Visionen for ABC for mental sundhed er at øge danskernes mentale sundhed. Flere undersøgelser viser, at danskernes mentale sundhed går i den forkerte retning. Hidtil har fokus for mental sundhed primært været på behandling og forebyggelse af risikofaktorer. Det betyder, at vi i dag ved langt mere om, hvad der gør os syge end om, hvordan vi holder os mentalt sunde. Mental sundhed er langt mere end fravær af sygdom og symptomer, det handler også om at have noget at stå op til om morgenen, og følelsen af at høre til og bidrage. Hvis den negative udvikling i danskernes mentale sundhed skal vendes, er der brug for et nyt, positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker. Det er vigtigt at vores krop fungerer, men mindst ligeså vigtigt at vi trives og har det godt.

Formål

Projektet skal bidrage med styrket viden om, hvordan vi i Danmark skaber de bedste rammer og betingelser for at fremme mental sundhed og trivsel for det enkelte individ og på tværs af organisationer, kommuner og foreninger. Projektet skal pege på faktorer og handlemuligheder, der påvirker mental sundhed positivt. Projektet har været igennem en to-årig afprøvningsperiode, hvor kommuner, organisationer og foreninger har arbejdet fælles om indsatsen. Erfaringerne herfra bruges som grundlag for den kommende periode, hvor indsatsen udrulles nationalt. Den viden, som opnås i indsatsen, skal desuden bidrage til nationale anbefalinger for mental sundhed.

Metode

Tre budskaber danner grundlaget for ABC for mental sundhed:

Gør noget aktivt, Gør noget sammen, Gør noget meningsfuldt.

Indsatsen opererer på to niveauer:

  • På individniveau gennem oplysning og aktiviteter, der skal udbrede indsatsens ressourcebaserede tilgang til mental sundhed samt motivere den enkelte til handling. Gennem oplysning og aktiviteter opfordres danskerne til aktivt at gøre noget for egen og andres mentale sundhed ved at engagere sig i aktiviteter og fællesskaber – og række hånden ud, for at få andre til at tage del i disse.
  • På samfundsniveau med trivselsfremmende aktiviteter og indsatser via partnerskaber med foreninger, organisationer og kommuner. Tværsektorielt samarbejde skal styrke mulighederne for at handle på indsatsens budskaber. Det gøres blandt andet ved at udbyde og henvise til trivselsfremmende aktiviteter, der faciliteres af samarbejdspartnerne i projektet.

Projektperiode

September 2018 – Marts 2022

Samarbejdspartnere og bevillingsgiver

ABC for mental sundhed er finansieret af Nordea-fonden.

ABC for mental sundhed er et partnerskabsprojekt, og har i den første periode bestået af: Psykiatrifonden, Center for Forebyggelse i Praksis, Sund By Netværket, DGI Storkøbenhavn, Røde Kors Hovedstaden, Det Danske Spejderkorps, Dansk Oplysnings Forbund, Danmarks Medie og Journalisthøjskole samt en række udvalgte kommuner.

I den kommende periode vil partnerskabet løbende blive udvidet med nye partnere og interessegrupper, og indsatsen bliver således mere landsdækkende. Se listen over alle partnere i ABC for mental sundhed her: http://abcmentalsundhed.dk/hvad-er-abc/et-partnerskab/

Vil du læse mere?

Besøg projektets hjemmeside

Klik her

Sidst opdateret: 20.04.2021