Menu

ABC for mental sundhed

Visionen for indsatsen er at øge danskernes mentale sundhed. Hidtil har fokus for mental sundhed primært været på behandling og risikofaktorer, og vi ved derfor i dag langt mere om, hvad der gør os syge end om, hvordan vi holder os mentalt sunde og robuste. Der er brug for at give et nyt, positivt og handlingsorienteret fokus på mental sundhed, så det også omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som mennesker – også så vi bedre kan modstå perioder, hvor livet kan være svært.

Formål

Projektet skal bidrage med styrket viden om, hvordan vi i Danmark skaber de bedste betingelser for at fremme mental sundhed og trivsel for det enkelte individ og på tværs af organisationer, kommuner og foreninger. Projektet skal pege på faktorer og handlemuligheder, der påvirker mental sundhed positivt. Projektet er et to-årigt afprøvningsprojekt i udvalgte kommuner. Erfaringer skal bruges som grundlag for videre udrulning af en landsdækkende indsats efter afprøvningsfasens afslutning i 2018. Den viden, vi opnår gennem indsatsen, skal desuden bidrage til nationale anbefalinger for mental sundhed.

Metode
ABC for mental sundhed har tre underbudskaber som danner grundlag for indsatsen:

Gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt.

Selve indsatsen opererer på to niveauer:

  • På individniveau gennem en oplysnings- og aktiveringsindsats, der skal udbrede indsatsens styrkebaserede tilgang til mental sundhed og trivsel samt motivere den enkelte til handling. Gennem oplysnings- og aktiveringsindsatsen opfordres danskerne til aktivt at gøre noget for egen og andres trivsel ved at engagere sig i aktiviteter og fællesskaber – og række hånden ud til andre for at få dem til at tage del i disse.
  • På samfundsniveau med trivselsfremmende aktiviteter og indsatser via partnerskaber med foreninger, organisationer og kommuner. Tværsektorielt samarbejde skal styrke mulighederne for at handle på indsatsens budskaber. Det gøres blandt andet ved at udbyde og henvise til trivselsfremmende aktiviteter, der faciliteres af samarbejdspartnerne i projektet.

Projektperiode

September 2016 til august 2018.

Samarbejdspartnere og bevillingsgiver

ABC for mental sundhed er et partnerskabsprojekt, hvor partnerne udgøres af: Psykiatrifonden, Center for Forebyggelse i Praksis, Sund By Netværket, DGI Storkøbenhavn, Røde Kors Hovedstaden, Det Danske Spejderkorps, Dansk Oplysnings Forbund, Danmarks Medie og Journalisthøjskole og en række udvalgte kommuner. Nordea-fonden er bevillingsgiver.

Vil du læse mere?

Besøg projektets hjemmeside

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies