Skip to main content
Uge 41, 2017

Hjælp vennerne, familien eller din kollega – og få det godt

Slå græsset for din nabo eller pas dine venners børn. Hjælper du andre mindst én gang om ugen, forhøjer du din chance for at have det godt mentalt

Det kan godt betale sig at være hjælpsom og stå klar, når familiemedlemmet, kollegaen eller naboen har brug for hjælp.

Nyt dansk studie viser, at man har dobbelt så stor sandsynlighed for at have det godt mentalt, det vil sige have høj mental sundhed, hvis man mindst én gang om ugen hjælper andre. Er man ”kun” hjælpsom én eller to gange om måneden, gør det også en forskel. Her øger man sin chance for høj mental sundhed med 40 procent i forhold til, hvis man aldrig hjælper andre.

Glemmer at hjælpe andre

Det er forskere ved Statens Institut for Folkesundhed og ABC for mental sundhed, der står bag det nye studie. Det er foretaget blandt 3.500 danskere og er det første, der kortlægger danskernes mentale sundhed.

Mental sundhed defineres af WHO som en tilstand af trivsel, hvor man kan udvikle og udfolde sine evner, håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet.

”Dét at hjælpe andre mennesker betyder rigtig meget for vores mentale sundhed og trivsel. Det er måske meget indlysende, fordi vi jo er sociale væsener af natur og har brug for at føle, at vi bidrager, og at andre har brug for os. Ikke desto mindre ved vi, at mange ikke prioriterer at hjælpe kollegaen eller naboen i en travl hverdag, fordi de ikke orker det eller har for meget at se til. Men vi er lykkens smed for hinanden, og når vi hjælper andre, er det hjælp til selvhjælp ,” siger Vibeke Koushede, ekspert i mental sundhedsfremme hos Statens Institut for Folkesundhed og projektleder for ABC for mental sundhed.

Lidt har også ret

ABC for mental sundhed arbejder for at skabe de rette rammer og bedste betingelser for at holde danskerne mentalt sunde, og her er en vigtig faktor altså at hjælpe andre.

”Der er mange måder, hvorpå vi kan hjælpe andre. Og lidt har også ret. Altså, man behøver ikke flytte for vennerne hver weekend eller regelmæssig gøre rent for andre for at have det godt. Det kan være mindre ting, såsom at tage posten med op til naboen eller tage en snak med et familiemedlem, der har brug for det,” siger Vibeke Koushede.

På spørgsmålet om, hvorvidt sammenhængen mellem dét at gøre noget for andre og høj mental sundhed alene skyldes, at det i virkeligheden er dem, der allerede har det godt, der gør noget for andre, svarer hun:

”Fra andre studier ved vi, at man selv kan styrke sin mentale sundhed ved at være noget for andre, uanset ens mentale udgangspunkt.”
Deltagerne i studiet er blandt andet blevet spurgt om, hvor ofte de hjælper andre. Deres mentale sundhed er blevet vurderet ud fra the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale, en skala, der måler positive aspekter af mental sundhed.

Studiet viser også, at personer, der gør noget aktivt, meningsfuldt og gør det sammen med andre, har op til fire gange så høj sandsynlighed for at have høj mental sundhed.
Hvis man for eksempel er en del af en forening, gruppe eller organisation og er aktiv ugentligt i denne, er der omkring 75 procent større sandsynlighed for, at man har høj mental sundhed sammenlignet med, hvis man ikke er en del af en forening, gruppe eller organisation.
Der er to-tre gange så stor sandsynlighed for høj mental sundhed, hvis man er involveret i noget, der udfordrer en, arbejder for en mærkesag, arbejder frivilligt eller hjælper nogen på anden vis.

Risiko for depression

ABC for mental sundhed er støttet af Nordea-fonden. Det er et partnerskab mellem en række kommuner, organisationer og forskere. Partnerskabet skal pege på faktorer og handlemuligheder, der påvirker den mentale sundhed positivt.

Mental sundhed kan groft sagt inddeles i tre stadier – høj, moderat og dårlig.
Udenlandske undersøgelser viser, at gruppen med dårlig mental sundhed har næsten 6 gange højere risiko for at udvikle depression end dem med høj mental sundhed, og gruppen med moderat mental sundhed har omkring tre gange øget risiko i forhold til dem med høj mental sundhed.

Det er World Mental Health Day i dag, den 10. oktober.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 11.10.2017