Skip to main content

Måling af mental sundhed

01-09-2017

Der er i dag en stigende interesse for at blive bedre til at måle mental sundhed – herunder også de positive aspekter af mental sundhed – for at kunne følge udviklingen af mental sundhed i befolkningsundersøgelser og for at kunne evaluere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser med fokus på mental sundhed.

Statens Institut for Folkesundhed har derfor taget initiativ til at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016, hvor hyppigt anvendte mål for positive aspekter af mental sundhed afprøves i en dansk kontekst.

Denne rapport giver et indblik i bagrunden for spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016 og herved også et overblik over de mest relevante mål for positive aspekter af mental sundhed. Rapporten vil blive fulgt op af udgivelser, der beskriver den kvantitative og kvalitative validering af de medtagne mål. Målgruppen for rapporten er fagfolk, forskere og policy-magere, der har interesse for måling af mental sundhed.

 

Forfattere: Line Nielsen, Carsten Hinrichsen, Ziggi Ivan Santini, Vibeke Koushede