Skip to main content
Ugens tal, uge 40

Unges holdninger til ny tobakslov under lup

Hvad mener de unge om den nye, strammere tobakslovgivning? Og påvirker den deres tobaks- og nikotinvaner? 37.500 unge har netop modtaget et spørgeskema, der giver forskerne indblik i de unges vaner og holdninger til tobaks- og nikotinområdet.

Hvad synes du om højere tobakspriser, røgfri skoletid og forbud mod smagsstoffer i e-cigaretter? 

Hvad synes du om neutrale tobakspakker? Og hvad mener du om, at tobak ikke længere må stå synligt fremme på salgssteder?  

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som 37.500 unge i alderen 15-29 år opfordres til at besvare i et spørgeskema, som de netop har modtaget i deres digitale postkasse.

Bag spørgeskemaet står Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der følger de unges tobaksvaner tæt i disse år, hvor en ny tobakslovning implementeres i Danmark.

Formålet med den nye lovgivning er at mindske rygning og brug af røgfri nikotinprodukter blandt børn og unge. Og formålet med selve undersøgelsen er at evaluere, hvordan den ny lovgivning påvirker de unge, fortæller Lotus Sofie Bast, seniorforsker i tobaksforebyggelse og projektleder for §RØG-undersøgelsen, som undersøgelsen hedder

”Vi følger de unges tobaks- og nikotinvaner i perioden 2020 til 2025 og undersøger samtidig, hvad de mener om nye lovtiltag på tobaksområdet. Det giver os en enestående mulighed for at følge med i, hvordan de unge reagerer på en ny og strammere tobakslovgivning, og om lovtiltagene virker efter hensigten,” siger Lotus Sofie Bast.

Følger nye tendenser tæt

Spørgeskemaet indeholder også en række spørgsmål om de unges egne erfaringer med cigaretter, vapes (e-cigaretter), snus og nikotinposer samt spørgsmål til deres holdninger til mulige fremtidige, lovmæssige tiltag, eksempelvis om prisen skal sættes endnu højere op, eller om tobak kun bør kunne sælges på nogle udvalgte salgssteder.

”Undersøgelsen vil give os vigtig viden om, hvorvidt de unges vaner ændrer sig i takt med lovgivningen, og om de på denne baggrund eksempelvis ændrer holdninger til forskellige tobaks- og nikotinprodukter. Samtidig får vi mulighed for at følge tæt med i tendenser og vaner relateret til nye produkter samt identificere forskellige grupper af unge, som påbegynder et forbrug, så vi kan sætte hurtigt ind med anbefalinger til forebyggelse,” siger Lotus Sofie Bast.

Det er fjerde gang, at forskerne spørger de unge om deres tobaks- og nikotinvaner.

Der er planlagt i alt syv opfølgende undersøgelser til og med 2025.

Ved hver undersøgelse inviteres 37.500 tilfældigt udvalgte unge til at deltage. Det er hver gang nye unge, der inviteres til at deltage.

Har fokus på engangs-vapes 

Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål, der går igen ved hver undersøgelse.

Eksempelvis bliver de unge spurgt, om de ryger cigaretter, bruger snus eller vapes hvor ofte de gør det, og hvor de køber eller får fat i produkterne.

Derudover indgår der i hver enkel undersøgelse supplerende spørgsmål, som kan afdække bestemte aspekter, som forskerne ønsker at have fokus. 

For eksempel var der COVID-19-relaterede spørgsmål i dén undersøgelse, som blev gennemført i begyndelsen af 2021, ligesom der var spørgsmål om røgfri skoletid i undersøgelsen tilbage i efteråret 2021.

”I denne runde har vi spørgsmål med om blandt andet brug af engangs-vapes, altså den type af e-cigaretter, som lige nu er populære blandt danske unge, og som ofte har en sød smag, som særligt tiltrækker de helt unge. Disse vapes er ikke lovlige at sælge i Danmark, men vi kan se i medierne, at mange unge og faktisk også børn bruger dem. Vi ved dog ikke, hvor mange unge det drejer sig om, og hvor de køber dem, så først når vi har indsamlet tallene, kender vi problemets reelle omfang,” siger Lotus Sofie Bast.

Om undersøgelsen

• §RØG er en spørgeskemaundersøgelse blandt 15-29-årige.

• De personer, der er tilfældigt udvalgte til at deltage i undersøgelsen, er repræsentative på køn, alder og region.

• Undersøgelsen blev igangsat i 2020 og gentages årligt frem til og med 2025.

• Mere end 10.000 unge har deltaget ved hver måling. 

• Formålet med undersøgelsen er at følge udviklingen i unges tobaks- og nikotinforbrug over tid og at evaluere effekten af lovmæssige tiltag på området.

TrygFonden financierer §RØG-undersøgelsen, der udføres i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Kontakt: Seniorforsker Lotus Sofie Bast, tlf.: 6550 7809, e-mail:loni@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

§ Røg

Redaktionen afsluttet: 05.10.2022