Skip to main content
Uge 40, 2018

Nyt forskningsprojekt: Gymnasier uden druk

Morgenfest på gymnasiet, hvor øllene skiftes ud med juice, og introuge helt uden alkohol. Det er nogle af indsatserne i nyt forskningsprojekt, der vil ændre de unges alkoholkultur

Selvom alkoholforbruget blandt unge er faldende, drikker danske unge fortsat væsentligt mere end unge i resten af Europa. Og det er særligt, når de starter i gymnasiet, at de unges alkoholforbrug stiger.

Så hvad kan man gøre for at ændre på alkoholkulturen på gymnasierne og hjælpe de unge til at drikke mindre? Dét er et spørgsmål, som Statens Institut for Folkesundhed gerne vil kunne svare på. Derfor er instituttet i samarbejde Kræftens Bekæmpelse gået i gang med et forskningsprojekt, der skal gøre os klogere på, hvordan man mindsker alkoholforbruget blandt landets gymnasieelever.

”Der sker en markant stigning i de unges alkoholforbrug, når de starter i gymnasiet, hvor fester og alkohol begynder at spille en central rolle i de unges liv. Derudover har vi en alkoholkultur i Danmark, der tillader mindreårige elever at drikke. Det er jo for eksempel helt normalt, at der serveres alkohol til både gymnasiefester og introuger, og dén kultur vil vi gerne udfordre. Vi vil prøve at give de unge nogle nye rammer, hvor alkohol fylder mindre,” siger videnskabelig assistent på Statens Institut for Folkesundhed, Sofie Have Hoffmann.

Ingen opfordring til druk i invitationer

Til sommer bliver en lang række gymnasier over hele landet tilbudt at være med i projektet, der for gymnasiernes vedkommende strækker sig over to år. I dén periode forpligter ledelsen på gymnasierne sig blandt andet til at arbejde mere med skolens alkoholpolitik. Det betyder for eksempel, at intro- og studieture skal være helt alkoholfri, og at der ikke må serveres vin og hård alkohol til festerne, ligesom at der ikke må opfordres til druk i invitationerne til fester på skolen.

Projektet har også fokus på at ændre de sociale normer for alkoholforbruget blandt gymnasieelever.

”Mange af de unge oplever, at det er svært at være en del af det sociale, hvis ikke de drikker, og næsten halvdelen har oplevet at blive presset til at drikke mere, end de havde lyst til, af deres venner. Derfor giver vi de unge nogle muligheder for at mødes og feste uden at drikke så meget. Samtidig vil vi gerne bidrage til, at de mange unge, der sagtens kan finde ud af at sige fra eller drikke med måde, i højere grad kommer til at sætte standarden,” fortæller Sofie Have Hoffmann.

Derfor skal festudvalg og introudvalg på gymnasierne uddannes i at skabe aktiviteter med mindre alkohol, såsom morgenfester, hvor man fester inden skolestart, og hvor øllene er skiftet ud med juice. Sideløbende skal alle eleverne lave små kampagnefilm, der opfordrer til at drikke mindre. Projektet handler nemlig ikke om helt at forbyde alkohol, men derimod at drikke mindre, og dét er der en god grund til, forklarer Sofie Have Hoffmann:

”Vi ved, at forbud ikke fungerer særligt godt. Vi vil gerne undgå den løftede pegefinger, og hvis vi forbyder alkohol til gymnasiefesterne, risikerer vi bare, at de unge flytter festen og drikker et andet sted, og så er vi lige vidt. Vi tror derimod på, at det er en mere langsigtet løsning at ændre kulturen og lære de unge, at de kan have det sjovt uden knap så meget alkohol.”

Forældrene skal tale med deres børn

Det er ikke kun skolernes ledelse og eleverne, der involveres. Også forældrene får en rolle i projektet. Forældrene opfordres for eksempel til at tale med deres børn om deres alkoholforbrug og lave aftaler omkring, hvor meget børnene må drikke, og at de altid skal ringe hjem, hvis de bliver fulde.

”Mange forældre oplever, at de får en mindre central rolle, når deres børn starter i gymnasiet. De tror, at børnene ikke længere lytter til dem. Men faktisk viser undersøgelser, at forældres holdninger til alkohol har en stor betydning, også når deres børn når gymnasiealderen. Derfor er forældrene en vigtig brik i projektet. Vi ved, at unge, der har aftaler med deres forældre omkring alkohol, drikker mindre,” siger Sofie Have Hoffmann.

Til foråret bliver 60 gymnasier landet over kontaktet for at høre, om de vil deltage i projektet. Gymnasierne er ikke udvalgt endnu.

Projektet hedder "Gymnasier fuld af liv" og er et interventionsprojekt under Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed. 

 

For yderligere spørgsmål, kontakt projektleder Veronica Pisinger, tlf.: 65 50 77 48, e-mail: vepi@si-folkesundhed.dk, eller videnskabelig assistent Sofie Have Hoffmann, tlf.: 65 50 77 34, e-mail: sohh@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du læse mere?

Find projektet her

Vil du modtage nyheder om folkesundhed?

Tilmeld dig Ugens tal her

Redaktionen afsluttet: 03.10.2018