Skip to main content
Uge 40, 2015

Pårørende inddrages ikke nok i behandlingen, mener hjertepatienter

Mange hjertepatienter oplever, at deres pårørende ikke inddrages på tilfredsstillende vis i behandlingen

Det er et vigtigt fokusområde i sundhedsvæsenet at inddrage patienternes pårørende i behandlingen. Alligevel oplever mange hjertepatienter, at deres pårørende ikke inddrages på en tilfredsstillende måde.

Det fremgår af en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har lavet i samarbejde med Hjerteforeningen.

Rapporten viser, at hver fjerde hjertepatient i mindre grad eller slet ikke oplever, at deres pårørende er blevet inddraget i behandlingen af deres sygdom, sådan som de har ønsket det.

Dertil angiver hver tredje hjertepatient, at personalet på sygehuset i mindre grad eller slet ikke har gjort dem opmærksom på muligheden for at have deres pårørende med til samtaler i forbindelse med behandlingen.

Vigtig støtte

Rapporten ”Livet med en hjertesygdom” bygger på besvarelser fra 2.496 hjertepatienter, der i 2013 var i kontakt med sundhedsvæsenet på grund af en hjertesygdom.

”Vi ved, at de pårørende har stor betydning for patientens håndtering af sygdommen, ofte er de patientens vigtigste støtte i forbindelse med alvorlig sygdom, og vores undersøgelse peger på, at sundhedsvæsenet ifølge patienterne kan blive endnu bedre til at inddrage de pårørende,” siger adjunkt ved Statens Institut for Folkesundhed, Teresa Holmberg.

Forskel på mænd og kvinder

Ifølge rapporten er det i højere grad de kvindelige hjertepatienter, der ikke føler, at deres pårørende inddrages.

30 procent af de kvindelige hjertepatienter mod 21 procent af mandlige hjertepatienter oplever, at deres pårørende ikke inddrages, sådan som de ønsker det.

Derudover svarer 41 procent af de kvindelige hjertepatienter mod 30 procent af de mandlige, at de i mindre grad eller slet ikke er blevet gjort opmærksom på muligheden for at have pårørende med til samtalen.

”Det har overrasket os, at der er kønsforskel. Et bud kunne være, at personalet er bedre til at inddrage de pårørende til mandlige hjertepatienter,” siger Teresa Holmberg.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 30.09.2015