Skip to main content
Uge 40, 2008

Danske skoleelever har verdensrekord i at ryge vandpibe

Vandpiberygning blandt unge

Det er meget udbredt at ryge vandpibe blandt elever i folkeskolens ældste klasser. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet viser, at knap halvdelen af alle niendeklasses elever i 2007 havde prøvet at ryge vandpibe, og første gang de prøvede var typisk meget tidligt. Hver fjerde dreng og hver sjette pige havde således prøvet at ryge vandpibe inden de kom i ottende klasse.

Så høje rygeforekomster i så ung en aldersgruppe ser man ikke i lignende undersøgelser hverken i Vesten eller i Mellemøsten, hvor det er tradition at ryge vandpibe. Vandpiberygning giver de samme sundhedsskader som cigaretter, da vandpiberøg indeholder de samme stoffer som cigaretrøg, såsom tjære, kulilte, nikotin og irritanter. Kun ganske små mængder bliver frasorteret, når røgen løber gennem vandet i vandpiben. Den tilgængelige dokumentation peger på, at vandpiberygning giver de samme helbredsskader som cigaretrygning, lungekræft, KOL og hjerte-kar-sygdomme.

Årsagen til at vandpiberygning er udbredt blandt unge kan være den gode smag, fællesskabet og forældres accept, da de ofte tror det er ufarligt. Unge ryger typisk vandpibe nogle få gange f.eks. til fester eller sammen med venner. Derfor er det typiske vandpibeforbrug også væsentligt mindre, end hvad man generelt ser blandt unge cigaretrygere. Sundhedseksperter verden over frygter, at vandpiberygning kan føre til cigaretrygning.

Andel der har prøvet at ryge vandpibe i 7.-9. klasse

Baseret på tal fra ungeshverdag.dk undersøgelsen

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 01.10.2008