Skip to main content

Unges hverdag

17-11-2008

Vaner, holdninger og livsstil formes allerede i ungdommen og er af stor betydning for livsstil og sundhed i voksenlivet. Det kan være svært at ændre eller bryde allerede tillærte vaner og livsstil, og der er stor risiko for at helbredsproblemer og risikoadfærd fortsætter ind i voksenlivet. Det er således vigtigt at følge udviklingen og undersøge de unges hverdag, deres kost- og motionsvaner, brug af rusmidler og helbred.

Det er yderligere afgørende at undersøge, hvilken vej udviklingen af de forskellige parametre går, for at være i stand til at skride ind i tide og kunne identificere særlige risikogrupper. Denne viden vil bl.a. kunne bruges i forbindelse med planlægningen af forebyggende arbejde i kommuner, i skoler såvel som i andre fora for unge. Hermed sikres en bedre sundhed blandt unge samt et bedre kendskab til hvilke faktorer, der har indflydelse på de unges liv og valg.

 

Forfattere: Hansson LN, Vinther-Larsen M