Skip to main content
Ugens tal, uge 39

Drenge er lidt gladere for at gå i gymnasiet end piger

Flere drenge end piger angiver, at de synes godt om at gå i gymnasiet, viser ny undersøgelse. Og dét er interessante tal, mener forskerne bag – for ofte hører man netop, at drenge passer dårligere ind i skolesystemet end piger.

Drenge sakker bagud i uddannelsessystemet. Eksempelvis får de lavere karakterer og dropper oftere ud af gymnasiet end pigerne.

Men spørger man drengene selv, er de faktisk glade for at gå i gymnasiet – og de er også lidt gladere for det end pigerne. 

Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har i den landsdækkende undersøgelse, Ung19, spurgt 27.000 unge på en gymnasial uddannelse om blandt andet deres skolegang, forhold til lærere og klassekammerater.

Her angiver 84 procent af drengene og 82 procent af pigerne, at de synes godt eller meget godt om at på deres gymnasium, mens 61 procent af drengene og 52 procent af piger svarer, at de kan få hjælp og støtte fra en lærer, hvis de har brug for det.

Der er også flere drenge – 89 procent – der synes, at sammenholdet i klassen er godt, i forhold til 82 procent af pigerne.

Glade for skolen

Ifølge professor og forskningsleder Janne Tolstrup er det interessant, at drenge i så høj grad er glade for at gå i gymnasiet.

”Man hører ofte, at drenge ikke passer lige så godt ind i skolesystemet som piger, og at drenge er mindre boglige end pigerne og måske har mere brug for praktiske fag og mere fysisk aktivitet. Men ser vi på drengenes tilfredshed med at gå på en gymnasial uddannelse, er der intet, der tyder på, at de ikke føler sig godt tilpas i skolesystemet. De er derimod glade for at gå i gymnasiet og føler, at de får hjælp og støtte fra lærere og klassekammerater og dette i lidt højere grad end pigerne,” siger hun.

Hænger sammen med sundhed

Men selvom drengene trives i lidt højere grad end pigerne, dropper de stadig oftere ud af gymnasiet. Og flere drenge end piger får ikke en ungdomsuddannelse.

Derfor foreslår Janne Tolstrup også, at der bliver fundet løsninger til at få drenge tilbage på uddannelsessporet.

”At drenge sakker bagud og ikke får en uddannelse er i høj grad også et folkesundhedsanliggende. Vi ved, at ens uddannelsesniveau hænger stærkt sammen med sundhed og sygelighed, og derfor kan vi godt frygte, at drenge også i forhold til helbred kommer til at halte efter pigerne,” siger Janne Tolstrup.   

En indikator

Hvad der får drengene til at sakke bagud i skolesystemet og oftere droppe ud, har forskerne ikke et bud på, men analysen peger på, at pigerne i lidt højere grad end drengene tager deres gymnasiale uddannelse seriøst.

For eksempel anser 27 procent af pigerne og 18 procent af drengene karakterer for at være meget vigtige. Og færre piger (56 procent) end drenge (63 procent) angiver, at de har pjækket fra timer inden for den seneste måned.

”Når pigerne i højere grad end drengene går op i deres karakterer og pjækker mindre, kan det være en indikator for, at pigerne tager deres uddannelse mere seriøst og er mere ambitiøse. Derfor er det også vigtigt, at vi bliver klogere på forskellene mellem drenge og piger i uddannelsessystemet og får en bedre forståelse af, hvorfor drengene ser ud til at sakke mere og mere bagud,” siger Janne Tolstrup. 

Figuren viser andelen af piger og drenge på gymnasiale uddannelser, der angiver positive svar på fire spørgsmål omkring deres oplevelse med at gå i skole. Angivet i procent.

Kontakt:  Professor og forskningsleder Janne Tolstrup, e-mail jest@sdu.dk, tlf.: 6550 7735, mobil: 2076 4819, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Ung19

Redaktionen afsluttet: 28.09.2022