Skip to main content
Ugens tal, uge 38

Forskere og arkitekter undersøger mental sundhed i byrummet

Statens Institut for Folkesundhed og Henning Larsens tegnestue er gået sammen for at undersøge, hvordan design af byrum kan fremme især unge kvinders mentale sundhed.

Unge kvinder i alderen 16 til 24 år er den befolkningsgruppe i Danmark, der er allerhårdest ramt, hvad angår dårlig mental sundhed. 

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2021, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet, scorer hver tredje unge kvinder, eller 34 procent, lavt på den mentale helbredsskala. Det otte procent flere end ved sidste befolkningsundersøgelse i 2017 – og væsentligt flere end de unge mænd, hvor 21 procent har dårlig mental sundhed. 

Og dén udvikling vil Statens Institut for Folkesundhed og Henning Larsens tegnestue gerne være med til at stoppe. Instituttet og arkitektfirmaet er derfor gået sammen i et partnerskab for at undersøge, hvordan man kan bruge arkitektur og design af byrum til at øge kvinders livskvalitet og livsglæde.

”Vi ved, at byplanlægning kan fremme borgeres fysiske aktivitet eksempelvis ved at bygge boldbaner eller områder med fitness-redskaber. Så nu undersøger vi, hvordan man også kan skabe byrum, der har fokus på at fremme mental sundhed, og i dette tilfælde kvinders mentale sundhed,” fortæller projektleder og akademisk medarbejder fra Statens Institut for Folkesundhed, Frederik Schou-Juul.

Inkluderende byrum

Opgaven for forskerne bliver i først omgang at kortlægge den videnskabelige litteratur på området for at blive klogere på, hvilke erfaringer større byer i blandt andet Skandinavien og andre steder i Europa har gjort for at fremme borgernes og især kvinders mentale sundhed.  

”Mange byrum virker umiddelbart som om, at de er bygget til mænd med boldbaner, parkour, skaterparker og andet til at dyrke fysisk aktivitet og sport med høj intensitet. Der er selvfølgelig også mange piger, der gerne vil spille fodbold og lignende, men studier viser, at det oftest er mænd, der bruger disse aktiviteter. Derfor bliver det spændende at undersøge andre byer og landes erfaringer med at designe bymiljøer, som kan få flere unge kvinder i spil, og hvor der i højere grad er tænkt på at tilgodese kvinders behov,” siger Frederik Schou-Juul.

Eksperter efterlyses

Og hvad er så egentligt unge kvinders behov – og hvad kan bidrage til at øge deres livskvalitet? 

Dét spørgsmål skal en flok unge piger hjælpe med at svare på. I projektet nedsættes en ekspertgruppe, der blandt andet skal bestå af piger mellem 14 og 16 år, der skal gøre forskerne og arkitekterne klogere på, hvordan de oplever og bruger byen.

Derudover efterlyses eksperter, der skal bidrage med løbende vejledning, om hvordan man kan fremme mental sundhed i bybilledet. 

Projektet skal munde ud i anbefalinger til, hvordan man kan designe mere inklusive byer.

Interesserede fagfolk og piger i alderen 14-16 år, der har lyst til at give deres besyv med, kan kontakte Frederik Schou-Juul. 

Kontakt: Akademisk medarbejder Frederik Schou-Juul, tlf.: 6550 7747, e-mail: fsch@sdu.dk, og lektor og forskningsleder Sigurd Lauridsen, tlf.: 6550 7810, e-mail: sila@sdu.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du vide mere?

Projekt

Redaktionen afsluttet: 21.09.2022