Skip to main content

Urban mind: Hvordan bymilj√łer kan fremme mental sundhed hos unge piger og kvinder i store skandinaviske byer

Den mentale sundhed blandt piger og unge kvinder bliver værre. Statens Institut for Folkesundhed beskrev i rapporten Danskernes Sundhed, at omkring en tredjedel af de adspurgte piger og unge kvinder havde et dårligt mentalt helbred. Vi ved, at vi ikke kan skal arbejde med mental sundhedsfremme i én sektor, men at det er vigtigt at arbejde på tværs af sektorer og dermed fremme mental sundhed i mange arenaer.

 

Eftersom mental sundhedsfremme bør være tværsektorielt, kan byplanlægning sandsynligvis spille en rolle i mental sundhedsfremme. Derfor har Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med arkitektvirksomheden Henning Larsen sat sig for at undersøge, hvordan bymiljøer kan fremme psykisk sundhed hos unge piger og kvinder i store skandinaviske byer.

 

Formål

Kan byplanlægning og byens områder hjælpe med at forbedre mental sundhed, især blandt piger og unge kvinder? Det er projektets formål at undersøge dette. I dette projekt vil Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med arkitektvirksomheden Henning Larsen undersøge, hvordan byplanlægning kan bruges til at fremme mental sundhed i byområder. Mens sammenhængen mellem byplanlægning og fysisk sundhed er veletableret, er sammenhængen mellem, hvordan vi planlægger byer og mental sundhed, og især blandt piger og unge kvinder, mindre udforsket.

 

Formålet med URBAN MIND er at:

1. Definere urban mental sundhed

2. Undersøge muligheder for at bruge design af byrummet til at fremme mental sundhed med fokus på unge piger og kvinder, der bor i store skandinaviske byer.

3. Udvikle nye koncepter, der kan fremme mental sundhed og trivsel, især blandt piger og unge kvinder.

 

Metode

Metodisk vil projektet blive udført gennem en flerfacetteret tilgang, der omfatter både gennemgang af litteraturen, workshops og walk-and-talks med piger og unge kvinder, samt en løbende vejledning fra et ekspertpanel, bestående af både repræsentanter fra målgruppen og eksperter i mental sundhed. Herigennem vil projektet skabe en bedre forståelse af, hvordan byrummet kan fremme mental sundhed hos unge piger og kvinder og hjælpe arkitekter med at bygge bedre.

 

Projektperiode

Q4 2022 - Q3 2023 

 

Samarbejdspartnere

Arkitektvirksomheden Henning Larsen

 

Bevillingsgiver

Rambøll fonden

Sidst opdateret: 21.03.2023