Skip to main content
Uge 38, 2011

Mange unge har symptomer hver dag

Unge og symptomer

De fleste 11-15-årige er raske og har ingen alvorlige sygdomme eller diagnoser, men hver fjerde dreng og pige i denne aldersgruppe har et eller flere symptomer hver dag. En stor del tager også jævnligt medicin.

I Skolebørnsundersøgelsen 2010 er 11, 13 og 15-årige blevet spurgt, om de har hovedpine, mavepine, ondt i ryggen, svært ved at falde i søvn, svimmelhed, er ked af det, irritabel/ i dårligt humør eller nervøse. Alle disse symptomer er almindelige blandt 11-15-årige, og 25 % af eleverne har ét eller flere af disse symptomer hver dag. Figur 1 viser, at flere piger end drenge i 11- og 13-års-alderen har daglige symptomer, mens andelen er næsten den samme blandt piger og drenge i 15-års-alderen.

Det hyppigste symptom blandt 11-15-årige er hovedpine. Hver fjerde pige og hver sjette dreng i disse aldersgrupper har hovedpine mindst en gang om ugen. Halvdelen af pigerne og flere end en tredjedel af drengene bruger lægemidler mod hovedpine mindst en gang om måneden. Store andele i denne aldersgruppe har også hyppigt ondt i maven og ondt i ryggen.

Andelen i procent med mindst ét symptom dagligt

I figur 2 ses det, at forekomsten af symptomer dagligt er steget væsentligt fra 1991 til 2010. Kurverne viser et lidt ujævnt forløb, men for både piger og drenge i alle tre aldersgrupper er forekomsten af daglige symptomer nu meget højere end den var for tyve år siden. Årsagen til denne stigning er ikke kendt.

Andel i procent af 13-årige med mindst ét symptom dagligt fra år 1991-2010

Se også for udviklingen for 11-årige og 15-årige: pdf

Se flere tal om unges smerter, brug af medicin og selvvurderet helbred:

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 21.09.2011