Skip to main content
Uge 37, 2010

Mobning blandt skolebørn 2010: der sker stadig fremskridt

Mobning i skolen

Mobning blandt børn og unge har alvorlige konsekvenser. Børn og unge der udsættes for mobning har meget stor risiko for helbredsproblemer i form af smerter og psykiske helbredsproblemer, og de føler sig ofte ensomme og elendigt tilpas. De skadelige virkninger af mobning i skolealderen kan have helbredsmæssige konsekvenser langt op i voksenalderen.

I det sidste årti har de fleste skoler gjort en indsats for at begrænse mobning. Denne indsats har båret frugt: I 1990erne var det ca. 25 % af de 11-15-årige skoleelever, der blev udsat for mobning jævnligt (defineret som mindst et par gange om måneden). I dag er det omkring 6 %. I 1990erne var det ca. 33 % af de 11-15-årige, som selv deltog i mobning af skolekammerater, i dag er det omkring 5 %. Jf. figuren nedenunder.

Denne positive udvikling, fremgår af de nyeste resultater fra den seneste runde af Skolebørnsundersøgelsen med data fra foråret 2010. Udviklingen er meget glædelig. Mobning er virkelig skadeligt, og niveauet var særdeles højt i Danmark, hvis vi går bare 10-12 år tilbage i tiden. I dag ligger niveauet på linje med de lande, hvor man har været dygtig til at begrænse mobning. Der er dog fortsat 6 % af eleverne i Danmark, som udsættes for mobning jævnligt. Der er således brug for at vi fortsætter den positive udvikling og bliver endnu bedre til at bekæmpe mobning i skolerne.

Definition: Mobning er, når man gentagne gange bliver holdt udenfor, drillet, slået eller generet på en ubehagelig måde.

Mobning over tid

Fakta: Skolebørnsundersøgelsen 2010 er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School­-aged Children (HBSC). Undersøgelsen i Danmark 2010 omfatter elever i et tilfældigt udsnit af skoler i hele landet, i alt 73 skoler. Deltagelsesprocenten var 86% svarende til 4.922 elever.

Finansiering:
Undersøgelsen er finansieret af Nordea-fonden.

Vil du læse mere?

Skolebørnsundersøgelsen 2010 er det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in School­-aged Children (HBSC).

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 15.09.2010