Skip to main content
Ugens tal, uge 36

Der er stor social ulighed i sundhed og sygdom

Personer med en kort uddannelse er mere syge, mærker større konsekvenser af deres sygdom og dør tidligere end personer med en videregående uddannelse, viser ny rapport.

Der er stor social ulighed i sundhed og sygdom på stort set alle områder. Det viser en ny rapport, der offentliggøres i dag.

Rapporten ”Social ulighed i sundhed og sygdom – udviklingen i Danmark i perioden 2010-2017” er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, for Sundhedsstyrelsen.

Det er første gang, at man på nationalt plan følger udviklingen i social ulighed i sundhed for en lang række helbredsindikatorer. Rapporten indeholder 69 indikatorer, der er analyseret i forhold til befolkningens uddannelsesniveau.

”Der er stor ulighed inden for de fleste af de områder, vi har undersøgt. Vi finder blandt andet, at personer med en kort uddannelse oftere rammes af sygdom, ligesom de også har flere konsekvenser af deres sygdom i form af at miste deres arbejde og dø tidligere. Der er også en større andel, der ryger, er overvægtige og har dårligt mentalt helbred,” siger professor Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed.

Uligheden stiger

Rapporten viser også, at der stadig er lige så stor ulighed i dag som i 2010 inden for en række områder. Forskellen i andelen af personer med henholdsvis en kort og en videregående uddannelse, der ryger, har diabetes og nedsat funktionsevne, er stadig lige så stor i dag som i 2010.

”Men på nogle områder ser vi ligefrem en stigende ulighed. I perioden 2010-17 bliver forskellen i andelen med multisygdom større mellem personer med en kort og en videregående uddannelse. Tilsvarende ses en stigende forskel i andelen af personer, der screenes for kræft, samt i andelen, der bliver indlagt med sygdomme, der kunne være undgået, såsom dehydrering,” siger Annette Kjær Ersbøll.

Lever under fattigdomsgrænsen

Rapporten viser også, at uligheden begynder tidligt i livet. Der er for eksempel færre børn født af mødre med en kort uddannelse, der ammes i fire måneder, end børn født af mødre med en videregående uddannelse.

Børn af forældre med en kort uddannelse har også oftere huller i tænderne, der er flere børn med overvægt og færre, der har gennemført børnevaccinationsprogrammet, end børn af forældre med en videregående uddannelse.  

”Vi finder også en trist udvikling i andelen af børn, der lever under fattigdomsgrænsen og altså har en opvækst i fattigdom. Disse børn er i risiko for at være dårligere stillet både i barndommen, men også i resten af livet, herunder at få flere helbredsproblemer. I perioden 2000-2016 er der blandt børn med forældre med en kort uddannelse sket en stigning fra ni til 20 procent, der lever under fattigdomsgrænsen. Omvendt er der i samme periode sket et lille fald blandt børn af forældre med en videregående uddannelse, sådan at der nu er to procent, der lever under fattigdomsgrænsen,” siger Annette Kjær Ersbøll.  

En lignende rapport vil blive udgivet hvert fjerde år, sådan at det bliver muligt at følge udviklingen i den sociale ulighed i sundhed og sygdom.

Kontakt:

Professor Annette Kjær Ersbøll, tlf.: 6550 7775, e-mail: ake@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Vil du vide mere?

Rapport

Redaktionen afsluttet: 02.09.2020