Skip to main content

Social ulighed i sundhed og sygdom

02-09-2020
Med denne rapport sættes der fokus på social ulighed i sundhed: at sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i samfundet. At social position og vilkår har betydning for menneskers sundhed, sygdom, levetid og sundhedsrelateret livskvalitet. Nogle grupper i befolkningen får mere sygdom, bliver tidligere syge, mærker større konsekvenser af sygdom og dør tidligere – og det er forskelle, der er socialt bestemt.
 
Nærværende rapport er den første af sin art, og fremadrettet vil der hvert 4. år blive udsendt tilsvarende statusrapporter for social ulighed i sundhed i Danmark. Rapporten beskriver ulighed i sundhed med en række indikatorer, der indsamles systematisk og som derfor gør, at man kan følge udviklingen.

Forfattere: Caroline Holt Udesen, Carina Skaarup, Maria Nivi Schmidt Pedersen, Annette Kjær Ersbøll
 
Rapporten er udgivet af Sundhedsstyrelsen