Skip to main content
Uge 36, 2019

SOSU'ere og pædagog-medhjælpere spiser sundere og drikker mindre alkohol

Til gengæld er der flere, der ryger, og flere, der er svært overvægtige, viser ny rapport om fagforeningen FOAs medlemmer

SOSU-assistenter, pædagogmedhjælpere, dagplejere og andre medlemmer af fagorganisationen FOA spiser oftere en kost bestående af blandt andet fisk, frugt og grønt end resten af Danmark. Og de drikker også mindre alkohol.

Det viser en ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har lavet for FOA (fagorganisationen Fag og Arbejde), der er Danmarks tredjestørste fagforening med cirka 177.000 medlemmer. 

Formålet med rapporten har været at undersøge, om sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer adskiller sig fra den øvrige danske befolkning. Og dét gør den på rigtig mange af de målte parametre.

Hvad angår alkohol, er der kun fire procent af medlemmerne, der overskrider de officielle anbefalinger om ugentligt antal genstande, mens det gælder syv procent af resten af befolkningen. Og hvad angår kosten, er der 14 procent af medlemmerne, der har et usundt kostmønster, mens det gælder 16 procent af resten af befolkningen.

”Det er glædeligt, at FOA-medlemmerne er sundere end resten af befolkningen, når det kommer til kost og alkohol. Oftest ser vi, at personer med korte uddannelser lever mere usundt end personer med videregående uddannelser,” siger Heidi Rosendahl, akademisk medarbejder ved Statens Institut for Folkesundhed, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Bevæger sig mindre

De usunde vaner ses til gengæld, når det kommer til rygning, svær overvægt og fysisk aktivitet i fritiden. Her er der flere blandt FOAs medlemmer, der ryger dagligt, er svært overvægtige og mindre fysisk aktive i fritiden.

I alt ryger 24 procent af FOA-medlemmerne cigaretter hver dag, mens det gælder 18 procent i resten af befolkningen. Svær overvægt ses hos 25 procent af FOA-medlemmerne og hos 16 procent i den øvrige befolkning, og hvad angår fysisk aktivitet, bruger 16 procent af FOAs medlemmer fritiden på moderat eller hård fysisk aktivitet, mens det gælder 31 procent af resten af befolkningen.

Figuren viser andelen i procent blandt FOA-medlemmer og den øvrige befolkning i alderen 16-64 år, der i  2017 henholdsvis har et usundt kostmønster, ryger dagligt, overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse i forbindelse med alkoholindtagelse, dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden og er svært overvægtige.

*21 genstande om ugen for mænd og 14 genstande om ugen for kvinder, jævnfør Sundhedsstyrelsen.

Data i rapporten stammer fra Den Nationale Sundhedsprofil samt oplysninger fra FOAs medlemsregister og offentlige administrative registre.

Den Nationale Sundhedsprofil er gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Kontakt: Heidi Rosendahl, akademisk medarbejder, e-mail: harj@sdu.dk, tlf.: 6550 7792, og Michael Davidsen, seniorforsker, e-mail: mid@sdu.dk, tlf.: 6550 7788, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Vil du læse mere?

se rapporten her

Redaktionen afsluttet: 05.09.2019