Skip to main content

Sundhedstilstanden blandt FOA-medlemmer 2017

05-09-2019

Rapport beskriver sundhedstilstanden blandt FOA-medlemmer i 2017 ud fra en række indikatorer for helbredsrelateret livskvalitet, sundhedsadfærd, sygelighed, sociale relationer, arbejdsforhold samt hospitalskontakter, sygesikringsydelser og indløsning af receptmedicin samt dødelighed.

 

Forfattere: Heidi Amalie Rosendahl Jensen, Caroline Klint Johansen, Karen Allesøe, Michael Davidsen