Skip to main content
Uge 36, 2018

Unge med syge forældre er mere ensomme

Børn og unge, der vokser op i hjem med kronisk eller alvorlig sygdom, føler sig oftere ensomme. Det gælder især pigerne.

Tusindvis af børn og unge vokser op i familier, hvor far eller mor er ramt af kronisk eller alvorlig sygdom. Alligevel er der ikke meget forskning på området, der belyser, hvordan forældrenes sygdom påvirker børnenes og de unges trivsel, ungdomsliv og forhold til jævnaldrende.

Men nu viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, at børn og unge med fysisk eller psykisk syge forældre er mere ensomme, ligesom de oftere føler sig uden for klassefællesskabet. For eksempel føler 13 procent af de adspurgte børn og unge sig ofte eller meget ofte ensomme, ligesom 23 procent svarer, at de af og til eller aldrig føler sig som en del af klassefællesskabet.

Til sammenligning er det kun 6,5 procent af de, som ikke har syge forældre, der føler sig ensomme, og 16 procent, der af og til eller aldrig føler sig inkluderet i fællesskabet.   

Undersøgelsens data stammer fra 10.000 børn og unge i alderen 12-19 år, der har svaret på spørgsmål om blandt andet ensomhed.

Undersøgelsen er en del af projektet Trivsel på Trods, hvis formål blandt andet er at afdække trivsel og ungdomsliv blandt børn og unge, der lever med en syg far eller mor.

Piger er mere ensomme

Blandt de børn og unge, der har syge forældre, er det især pigerne, der oplever ensomhed og føler sig udenfor. For eksempel svarer næsten 15 procent af pigerne med en syg forælder, at de ofte eller meget ofte føler sig ensomme, mens 10 procent af drengene svarer det samme.

”Noget kunne tyde på, at piger og drenge oplever forældrenes sygdom forskelligt. Pigerne tager måske mere ansvar for familiens trivsel og bliver derfor mere påvirkede, når der er sygdom, end drengene,” siger Sanne Ellegård Jørgensen, ph.d.-studerende ved Statens Institut for Folkesundhed, der forsker i trivsel blandt børn og unge med syge forældre.

Figurene viser, hvor mange børn og unge i alderen 12-19 år, der henholdsvis føler sig ensomme og uden for  klassefællesskabet. I procent. 

I projekt Trivsel på Trods har omkring 16 procent af de 10.000 tilfældigt udvalgte børn svaret, at de lever med en far eller en mor, der er alvorligt eller kronisk syg.

Trivsel på Trods er finansieret af Egmont Fonden.

 

Kontakt:

Sanne Ellegård Jørgensen, ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed, tlf.: 6550 7844, e-mail: saej@si-folkesundhed.dk

 

 

Vil du læse mere?

Læs om projektet her

Vil du modtage nyheder om folkesundhed?

Tilmeld dig Ugens tal her

Redaktionen afsluttet: 11.09.2018