Skip to main content

Trivsel på Trods

Mange børn og unge lever med alvorlig, langvarig eller kronisk sygdom eller handicap eller de vokser op i en familie, hvor enten forældre eller søskende rammes af alvorlig sygdom, handicap eller død. Trivsel på Trods er et forskningsprojekt, der sætter fokus på disse – ofte oversete – grupper af børn og unge. Den viden projektet kommer med, kan anvendes direkte af skoler, ungdomsuddannelser, kommuner og hospitalsafdelinger til at igangsætte initiativer for særligt sårbare børn og unge indenfor målgruppen eller til at arbejde med de trivselsaspekter, der er særligt hårdt ramt. Projektet kan desuden informere børn og unge om, at andre børn og unge har det ligesom dem.

Formål

Formålet med projektet er at kortlægge hvor mange børn og unge i Danmark, der enten selv er syge eller handicappede eller er udsat for sygdom eller død i nærmeste familie. Desuden skaber vi et overblik over de trivselsmæssige konsekvenser af disse livsbelastninger.

Metode

Ved hjælp af journaler fra sundhedsplejersker, spørgeskemaundersøgelser, hvor børn og unge selv har svaret og registre vil vi skabe et overblik over, hvor mange børn og unge i Danmark, der er udsat for sygdom eller død i nærmeste familie.
Ved hjælp af spørgeskemadata vil vi analysere betydningen af de forskellige typer af livsbelastninger for trivsel og sammenligne børn og unge i målgrupperne med andre børn og unge. Vi vil fx kigge hvordan børn og unge i vores målgrupper fungerer sammen med deres venner og hvordan de trives i skolen, i familien, i fritiden og om de har en anden sundheds- og risikoadfærd end andre børn og unge.

Projektperiode

Projektet løber fra 2015 til og med 2018. De første resultater fra projektet forventes i slutningen af 2018.

Bevillingsgiver

Projektet er finansieret af Egmont Fonden

Projektbeskrivelse

Download her

Sidst opdateret: 19.10.2023