Menu

Trivsel på Trods

Mange børn og unge lever med alvorlig, langvarig eller kronisk sygdom eller handicap eller de vokser op i en familie, hvor enten forældre eller søskende rammes af alvorlig sygdom, handicap eller død. Trivsel på Trods er et forskningsprojekt, der sætter fokus på disse  ofte oversete  grupper af børn og unge.

Formål

Projektet har to overordnede formål: 1) At kortlægge antallet af børn og unge i målgrupperne og 2) at afdække disse børn og unges trivsel og hverdagsliv.

Ved hjælp af journaler fra sundhedsplejersker, spørgeskemaundersøgelser, hvor børn og unge selv har svaret og registre vil vi skabe et overblik over, hvor mange børn og unge i Danmark, der er udsat for sygdom eller død i nærmeste familie.

Ved hjælp af spørgeskemadata vil vi analysere betydningen af de forskellige typer af livsbelastninger for trivsel og sammenligne børn og unge i målgrupperne med andre børn og unge. Vi vil for eksempel kigge, hvordan børn og unge i vores målgrupper fungerer sammen med deres venner – om de har fortrolige venner og om de ligeså ofte er sammen med venner som andre børn og unge. Vi vil kigge på, hvordan de trives i skolen, i familien, i fritiden og om de har en anden sundheds- og risikoadfærd end andre børn og unge.

Målgrupper

I Trivsel på Trods arbejder vi med fem grupper af børn og unge med alvorlige livsbelastninger relateret til sygdom og død:

  • Børn og unge som selv har alvorlig sygdom eller handicap
  • Børn og unge der har søskende med alvorlig sygdom eller handicap
  • Børn og unge der har mistet en søskende
  • Børn og unge der har forældre med alvorlig sygdom eller handicap
  • Børn og unge der har mistet en forælder

Anvendelse

Den viden projektet kommer med, kan anvendes direkte af skoler, ungdomsuddannelser, kommuner og hospitalsafdelinger til at igangsætte initiativer for særligt sårbare børn og unge indenfor målgruppen eller til at arbejde med de trivselsaspekter, der er særligt hårdt ramt. Projektet kan desuden informere børn og unge om, at andre børn og unge har det ligesom dem.

Projektbeskrivelse

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du læse den fulde projektbeskrivelse, som du kan hente her.

Bevillingsgiver

Projektet er finansieret af Egmont Fonden. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies