Skip to main content
Uge 36, 2017

Sociolancen er med til at aflaste akutberedskabet

Sociolancen, der yder social førstehjælp til Københavns udsatte og hjemløse borgere, er en succes. Det skyldes ikke mindst den tid, som mandskabet afsætter til hver enkelt borger.

Københavns socialt udsatte og hjemløse borgere får social- og sundhedsfaglig hjælp, når Sociolancen rykker ud. Samtidig aflaster Sociolancen politi og ambulancer, der får frigjort mere tid til akutte og livstruende opgaver.

Det vurderer en ny rapport, der evaluerer forsøgsordningen med Sociolancen.

Sociolancen er en del af Region Hovedstadens Akutberedskab og tilkaldes, når det vurderes, at en borger ikke er akut syg, men derimod har brug for omsorg og akut social hjælp.

Sociolancen er målrettet socialt udsatte og hjemløse borgere med psykiske og sociale problemstillinger, som ikke primært har brug for en ambulance. Den rykker ud, når politi, ambulance og vagtcentral har vurderet, at der ikke er brug for en ambulance, fordi situationen ikke er livstruende, men at der snarere er behov for social førstehjælp.

Unikt tilbud

Sociolancen er bemandet med en socialfaglig medarbejder, som for eksempel en medarbejder fra Hjemløseenheden i Københavns Kommune, og en sundhedsfaglig medarbejder, som for eksempel en paramediciner fra regionens Akutberedskab eller Hovedstadens Beredskab.

Netop kombinationen af disse faglige kompetencer gør Sociolancen til noget særligt, vurderer Statens Institut for Folkesundhed, der står bag evalueringen.

”Sociolancen er et unikt og meget relevant tilbud. Medarbejderne har en særlig indsigt i målgruppens problemstillinger, fordi de arbejder med socialt udsatte og hjemløse til daglig. De har kendskab til de forskellige sociale tilbud i kommunen og kan derfor umiddelbart hjælpe med eksempelvis at finde et herberg til en hjemløs, formidle kontakt til et afrusningscenter eller følge en psykisk syg til hospitalsbehandling. Samtidig er deres opgave at følge op på aftaler og sikre, at borgerne får den behandling og hjælp, der er behov for,” siger Annette Kjær Ersbøll, professor ved Statens Institut for Folkesundhed.

Større tillid

Sociolancen, der er et pilotprojekt, har været i drift siden december 2015 og kører frem til marts 2018. Den er på gaden alle ugens syv dage i tidsrummet 11-23 og kører primært ture, der er rekvireret via opkald til 1-1-2. Derudover laver Sociolancen opsøgende og forebyggende arbejde blandt andet ved at køre til steder i København, hvor man formoder, der opholder sig borgere i målgruppen.

Halvdelen af brugerne af Sociolancen er påvirket af alkohol eller stoffer, og hver tredje bruger er psykisk påvirket. Brugerne har ifølge rapporten komplekse problemstillinger, som de ikke selv har overskud til at løse. Endvidere har mange af dem oplevet at blive svigtet, og de har derfor opbygget en mistillid til social- og sundhedsvæsenet, som de ikke har tiltro til vil hjælpe dem.

”Her kommer Sociolancens særlige kompetencer målgruppen til hjælp. Mandskabet har eksempelvis mere tid end ambulance og politi til at vurdere situationen og få en snak med borgeren, i gennemsnit bruger de en time med hver enkelt borger. Og det er netop tiden, der er det afgørende for at skabe den tillid og tryghed, der gør det muligt at spore sig ind på borgerens behov og ønsker om hjælp. Samtidig gør Sociolancens mandskab et stort arbejde for at finde den hensigtsmæssige løsning til hver enkelt borger. Dette bevirker, at tre ud af fire borgere tager imod det tilbud, som Sociolancen henviser til,” siger Annette Kjær Ersbøll.

Aflastning af politi og ambulancefolk

Ud over at øge kvaliteten af den opsøgende og forebyggende indsats for socialt udsatte og hjemløse borgere er formålet med Sociolancen at aflaste Akutberedskabet. Og dét gør Sociolancen, vurderer evalueringen.

”Når politi og ambulancefolk på stedet skønner, at borgeren ikke skal på hospitalet, men har brug for at nogen tager sig af dem, såsom at finde et sted at sove og få mad og rent tøj, har de således mulighed for at tilkalde Sociolancen. Denne ad-hoc-aflastning betyder, at ambulance og politi får frigjort ressourcer, så de i højere grad kan koncentrere sig om deres kerneopgaver," siger Annette Kjær Ersbøll.

Sociolancen er et projekt i samarbejde mellem Københavns Kommunes Socialforvaltning, Hovedstadens Beredskab og Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Tabellen viser karakteristika af Sociolancens ture og borgerne på turene

Kontaktperson

Annette Kjær Ersbøll, Professor

Find profil her

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 06.09.2017