Skip to main content

Evaluering af Sociolancen

01-11-2017

Sociolancen er et pilotprojekt, der er igangsat af Københavns Kommunes Socialforvaltning, Hovedstadens Beredskab og Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet, Region Hovedstaden. Sociolancen er et køretøj, der er bemandet med både en socialfaglig og en sundhedsfaglig medarbejder. Formålet med Sociolancen er at øge kvaliteten i den opsøgende og forebyggende indsats for socialt udsatte og hjemløse borgere i Københavns Kommune, samt at aflaste det præhospitale beredskab i opgaver, der vurderes at have en mere socialfaglig karakter end en akut sundhedsfaglig karakter.

Rapporten præsenterer resultaterne af en evaluering af Sociolancen og beskriver Sociolancens ture og brugerne af Sociolancen, ligesom den belyser, hvorvidt Sociolancen er et relevant og hensigtsmæssigt tilbud til målgruppen.

 

Forfattere: Annette Kjær Ersbøll, Marie Skov Kristensen, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Nanna Ahlmark